‘Stappenplan Kerkbalans is een nuttige handleiding voor vergroting van inkomsten’

11 oktober 2014

Door de landelijke actie Kerkbalans is een nieuwe handleiding uitgebracht: het Stappenplan Kerkbalans. De uitgave is begin oktober toegestuurd aan parochies in het bisdom van Breda. Het Stappenplan Kerkbalans telt 16 pagina’s en bevat praktische hulpmiddelen en tips.

Actie Kerkbalans
“De actie Kerkbalans is een belangrijke en niet weg te denken financiële pijler voor parochies,” schrifjt econoom Gerard de Rooij in de begeleidende brief. Gemiddeld komt 39% van de inkomsten van parochies in het bisdom van Breda uit opbrengst van de actie Kerkbalans.

Om de inzet van parochies voor Kerkbalans te ondersteunen is het Stappenplan Kerkbalans een nuttige handleiding met praktische hulpmiddelen en tips. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van de (online) hulpmiddelen op wwww.kerkbalans.nl om de opbrengst van de actie Kerkbalans structureel te verhogen.

Nieuw thema en vernieuwing van de actie
In zijn brief wijst de econoom erop dat de actie Kerkbalans is vernieuwd voor 2015. “Met een nieuw thema en vernieuwd materiaal mag Kerkbalans 2015 weer een nieuwe impuls krijgen. We onderstrepen van harte het belang daarvan en ondersteunen u graag,” aldus De Rooij die aangeeft verheugd te zijn met de belangstelling uit parochies voor de expertiseavond geldwerving op woensdag 10 september j.l. die werd gehouden op Bovendonk.

Een goede brief en doelgroepen segmenteren
Op deze avond sprak Baukje Stam over twee belangrijke succesfactoren voor een geslaagde actie Kerkbalans: een goede brief en doelgroepen segmenteren. O de bijeenkomst werd uitgewisseld over goede ervaringen met Kerkbalans en vicaris Paul Verbeek onderstreepte het belang van geldwerving om het pastoraat in de parochies mogelijk te maken. Want, zo zei hij, we staan met onze geloofsgemeenschappen voor mooie idealen in het leven van alle dag.

De econoom beveelt het Stappenplan Kerkbalans van harte aan bij de betrokkenen in de parochies van het bisdom. Het is de samenstellers gelukt om de basis van een goed gevoerde actie Kerkbalans overzichtelijk uiteen te zetten. Deelnemers aan de Leergang Communicatie en Fondsenwerving zullen er veel van herkennen. Overigens zijn ook de bouwstenen van ‘Kerkbalans Nieuwe Stijl’ nog herkenbaar. Onder die noemer vond de vorige vernieuwingsslag van Kerkbalans plaats.


 

Andere berichten