Speciale diocesane viering vanwege het terugtreden van paus Benedictus XVI

15 februari 2013

Deze week maakte paus Benedictus XVI bekend dat hij op donderdag 28 februari zal terugtreden als paus. Het bisdom van Breda staat daar bij stil met een plechtige eucharistieviering op die dag. De eucharistieviering vindt plaats om 19.00 uur in de grote kapel van Bovendonk. Mgr. Liesen is hoofdcelebrant in deze viering.

De eucharistieviering op Bovendonk zal een viering zijn uit dankbaarheid voor paus Benedictus XVI die de Kerk leidde sinds 2005. Daarnaast zal in de viering worden gebeden voor de keuze van de nieuwe paus.

Vandaag wordt hiervoor bisdombreed de uitnodiging verstuurd aan onder meer de parochies, pastorale beroepskrachten en caritasinstellingen.

Aanmelden
Vanwege de logistiek wordt gevraagd om vooraf aan te melden. Aanmelden voor deze speciale viering op 28 februari kan via het secretariaat van het bisdom van Breda: T 076 5223444, E secretariaat@bisdombreda.nl.

Priesters die willen concelebreren worden gevraagd dit aan te geven bij hun aanmelding.

(Foto: R. Mangold)

Andere berichten