Speciaal bisdommagazine over de heilige Geest

1 juni 2011

Vanwege Pinksteren en vanwege het sacrament van het vormsel, staat het nieuwe nummer van het bisdommagazine speciaal in het teken van de heilige Geest. “Niemand kan zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ tenzij door de heilige Geest,” citeert de cover 1 Kor. 12, 3b.

Vriendschap met God door de Geest
De cover verwijst naar het artikel ‘Vriendschap met God door de Geest’, een artikel op basis van een boek van de theoloog Herwi Rikhof. “In het spreken over de Drie-ene God wordt meestal gesproken over de Vader en de Zoon en heilige Geest, in die volgorde. [..] Maar andersom kan ook: Geest, Zoon, Vader,” aldus Rikhof.

“Beginnen met de heilige Geest past bij ons leerling zijn. Alleen door de verlichting van de heilige Geest kan de belijdenis worden gedaan dat Jezus Christus de Heer is. [..] De Geest brengt ons tot de geloofsbelijdenis, doet ons Jezus zien als de Christus, als de Zoon van de Vader. Het is daarom passend om met de Geest te beginnen.”

Rikhof beschrijft hoe Thomas van Aquino (1225-1274) de heilige Geest vanuit de Schrift begrijpt in het kader van vriendschap. Zo behoort het bijvoorbeeld tot de vriendschap bij de ander te willen zijn in alle omstandigheden: de Geest is de helper en de trooster (Joh. 14, 26).

Innerlijke sterkte
Het magazine bevat daarnaast artikelen over het vormsel, waaronder een interview met bisschop Van den Hende. Hij geeft aan hoe hij als vormheer kinderen de betekenis van het vormsel uitlegt. “Het gaat bij de Geest niet om spierkracht, maar om innerlijke sterkte. De Geest inspireert om als mens te kunnen geloven in Jezus Christus en de Blijde Boodschap. De heilige Geest helpt om je van God gekregen talenten niet voor jezelf te houden maar in te zetten voor je medemens,” aldus de bisschop.

De inspiratie van de Geest is nodig om als leerlingen van Jezus herkenbaar te zijn. Bisschop Van den Hende: “Alleen met de hulp van de heilige Geest staan we sterk in ons geloof, zijn we in staat om de liefde van God te delen met andere mensen én te laten merken in daden van naastenliefde.”

Vormelingendag Lopend Vuurtje
Ook is er aandacht voor Lopend Vuurtje, de jaarlijkse dag voor vormelingen in het bisdom van Breda. Deze vindt dit jaar plaats op zaterdag 1 oktober, als onderdeel van de Week van de sacramenten van het bisdom van Breda.

Vijf jaar bisschop Van den Hende
Vanwege de benoeming van bisschop Van den Hende tot bisschop van Rotterdam bevat het magazine ook het artikel ‘Vijf jaar bisschop Van den Hende: roeping, sacramenten en de sociale leer van de Kerk’.

Inhoud
– Interview met bisschop Van den Hende
– Speciale vormselcompositie ‘Mis van de heilige Geest’
– Vriendschap met God door de Geest
– Encycliek over de heilige Geest
– Diocesane vormelingendag: Lopend Vuurtje
– De heilige Geest wil in je hart wonen
– Vaticanum II over de heilige Geest en de Kerk
– Interview met bisschop Ernst
– ‘Vormselmap’ voor de vormselviering
– Vormselvoorbereiding in parochies
– Vijf jaar bisschop Van den Hende: roeping, sacramenten en de sociale leer van de Kerk
– Kerk in de steigers: Johannes Nepomuk te Woudrichem

Download het magazine, klik hier
Voor alle bisdommagazines, zie onder downloads, klik hier

 

Andere berichten