Slotviering bedevaart Lourdes

27 mei 2009

Op woensdagochtend 27 mei vond de slotviering van de bedevaart plaats. In zijn preek tijdens de eucharistieviering ging bisschop Van den Hende in op de verbondenheid van God en de mens: “De menswording van God in Jezus Christus maakt eens te meer duidelijk dat God de verbondenheid met de mens wil. En de maagd Maria die aan Bernadette verschijnt, laat zien hoezeer Maria, de Moeder des Heren, met ons begaan is.”

Gesterkt door de Geest
Daarmee verbonden is de roeping van de mens: “We zijn geroepen tot gemeenschap met God en worden uitgezonden. We weten dat we als gedoopten geroepen zijn om met onze gaven en talenten op weg te gaan met de Heer. God die roept is ook trouw. God die ons uitnodigt, laat ons nooit alleen met onze van God gekregen opdracht De Heer heeft zijn Geest beloofd. Over enkele dagen, als we weer thuis zijn, viert de Kerk het feest van Pinksteren. We zullen dan terugdenken aan deze bedevaart en mogen beseffen dat de heilige Geest ons ook thuis in het leven van alledag wil inspireren. Zoals Maria, die sprak in kracht van de Geest ‘Mij geschiede naar uw woord’, mogen ook wij, gevoed door het Woord en Sacrament van de Heer, in kracht van de Geest onze pelgrimstocht vervolgen. Elke dag van ons leven zijn we pelgrims, zijn we met God op weg. Ook als we door ziekte het bed moeten houden of anderszins de kamer niet uit kunnen.”

Op weg gaan met God
“In het evangelie laten de leerlingen alles achter om de Heer te volgen. God, ontdekken ze, heeft een boodschap voor iedereen. De Heer die roept, helpt ons elke dag om antwoord te geven. Om de nood te zien om ons heen, om vertrouwen in de Heer te hebben en vertrouwen uit te stralen. We zijn mensen die na ontvangst en verblijf in Lourdes nu weer gezonden worden naar huis. Met een roeping waar we trots op mogen zijn. We mogen antwoord geven op de roepstem van de Heer. En in geloof durven we op eigen wijze te zeggen: ‘Mij geschiede naar Uw woord’.”

 

Andere berichten