Slotdocument bisschoppensynode over jongeren nu online in het Nederlands beschikbaar

23 januari 2019

Op de website Rkkerk.nl is de officiële Nederlandse vertaling gepubliceerd van het Slotdocument van de bisschoppensynode over ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’ (3-28 oktober 2018). Het Slotdocument wordt de paus en heel de Kerk aangeboden als vrucht van de synode. Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie nam mgr. De Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond deel aan de synode.

Onder de ruim 300 deelnemers waren ook 36 jongeren. Daarover zegt het Slotdocument: “Door hen heeft op de synode de stem geklonken van een hele generatie. Door met hen […] op weg te zijn, hebben wij ervaren dat nabijheid de voorwaarden schept, waardoor de Kerk een ruimte voor dialoog en boeiend getuigenis van broederschap is. “

Het Slotdocument noemt in dit verband de bijbeltekst over de Emmausgangers (Lucas 24, 13-35). Deze helpt volgens de deelnemers aan de synode “om de zending van de Kerk te begrijpen in verband met de jongere generaties”. Het Slotdocument noemt de tekst “paradigmatisch”.

“Jezus is op weg met de twee leerlingen die de zin van wat er met Hem is gebeurd niet hebben begrepen en zich van Jeruzalem en de gemeenschap verwijderen. Om in hun gezelschap te zijn legt Hij de weg met hen af. Hij stelt vragen aan hen en luistert geduldig naar hun gesprek over de gebeurtenissen om hen te helpen herkennen wat zij meemaken. Dan verkondigt Hij hun liefdevol en energiek het Woord en brengt hen ertoe de gebeurtenissen die zij hebben meegemaakt, te interpreteren in het licht van de Schriften. Hij neemt hun uitnodiging om bij hen te verblijven bij het vallen van de avond aan: Hij gaat hun nacht binnen. Bij het luisteren wordt hun hart warm en hun geest verlicht, bij het breken van het brood gaan hun ogen open. Zijzelf kiezen ervoor onverwijld opnieuw de weg in tegengestelde richting te nemen om terug te keren naar de gemeenschap en daarmee de ervaring van de ontmoeting met de Verrezene te delen.”

De passage brengt goed tot uitdrukking wat de synode zelf heeft ervaren, en waarvan zij hoopt dat iedere particuliere Kerk dit met betrekking tot de jongeren zou kunnen meemaken.

Het Slotdocument volgt, aansluitend op de bijbeltekst en het Instrumentum laboris (werkdocument) dat voorafgaand aan de synode werd opgesteld, daarom deze indeling:

  1. “Hij liep met hen mee” (Lucas 24, 15)
  2. “Hun ogen gingen open” (Lucas 24, 31)
  3. “Zij stonden onmiddellijk op” (Lucas 24, 33)

Download de Nederlandse vertaling van het slotdocument via rkkerk.nl

Mgr. De Jong tijdens de WJD 2019 in Panama. (Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten