Slot bisdombedevaart 2011 – video

31 oktober 2011

Op de laatste dag van de bisdombedevaart vierden de pelgrims onderweg in Duitsland de eucharistie in het klooster Maria Laach. Maar eerst was er een warme maaltijd vanwege de lange reis die men voor de boeg had. Bekijk hier de video van het slot van de bisdombedevaart 2011.

De bisdombedevaart 2011 stond in het teken van de franciscaanse spiritualiteit. Tot slot was er een diepe gedachte van de benedictijnen: ora et labora, bid en werk. Pastoor Han Akkermans preekte over Maria. Zij stond centraal in deze viering. Maria Tenhemelopneming is patrones van het bisdom van Breda. Zo begonnen de pelgrims het laatste deel van de reis met Maria. Na de viering vertrokken de bussen om direct huiswaarts te gaan. Uiteindelijk konden de pelgrims rond 21.00-22.00 uur worden afgezet op verschillende plaatsen in het bisdom, en werd deze bijzondere bedevaart zo afgesloten.

Bisdombedevaart 2011 – zaterdag 29 oktober

 

Andere berichten