Sint Franciscuscentrum presenteert nieuw logo

17 mei 2016

Het Sint Franciscuscentrum heeft onlangs zijn logo gepresenteerd. Het verwijst naar de centrale doelstellingen van dit vormingscentrum, legt diaken Egbert Bornhijm uit. Hij is communicatieregisseur van het Sint Franciscuscentrum.

“Het logo is van de hand van Marty Schoutsen van Opera Graphic Design. Het heeft meerdere lagen,” vertelt hij. “Het logo is gebaseerd op twee halve cirkels, waarvan de onderste gesloten en de bovenste open is met stralen. Aan de bovenkant is een gevulde halve cirkel aangebracht. Door hiermee te spelen, ontstaan verschillende betekenissen.” Egbert noemt een aantal.

“Je kunt in het logo het gezicht van een monnik herkennen. Dit verwijst naar de heilige Franciscus van Assisi die aan de wieg stond van een kloosterbeweging. Daarnaast is er een eucharistische symboliek. De half gevulde cirkel roept reminiscenties op aan de hostie en de onderste cirkel aan de ciborie. De eucharistie is hoogtepunt en bron van het christelijk leven. Tevens geven we zo aan dat het geloof bij alle activiteiten van het Sint Franciscuscentrum voorop staat. De stralenkrans kan ook verbonden worden met de zon en het zonnelied en zo met de ecologische spiritualiteit van deze heilige. Zo is het logo is multi-interpretabel.”

 

Andere berichten