Sint Franciscusavond 2018 over pelgrimage en bedevaart

10 oktober 2018

Ongeveer 50 belangstellenden verzamelden zich op donderdagavond 4 oktober in de Pelgrim te Oudenbosch. De Pelgrim is de ontmoetingsruimte onder de basiliek van de HH. Agatha en Barbara. Zij genoten van de soep en luxe broodjes die de bewoners van het Thomashuis uitserveerden. Het Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking in het hart van Oudenbosch. Het Franciscuscentrum schotelde de aanwezigen een boeiende en afwisselende avond voor rond pelgrimage en bedevaart.

De deelnemers luisterden naar lezingen van Toke Elshof en diaken Peter Hoefnagels. Toke Elshof is docent catechese aan de Tilburg School of Theology en van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Diaken Peter Hoefnagels is verbonden aan de H. Bernardusparochie in de gemeente Halderberge. In een ‘parcours sprirituel’ verkenden de deelnemers de basiliek. Met Jan Schuurmans werd de sequentie gezongen uit het benedictijnse officie van 11 juli wanneer de benedictijnen het Benedictusfeest vieren (de seuquentie ‘Laeta dies magni ducis’).

Pelgrims en religieuze toeristen
Zo stond het programma in het teken van de bedevaart naar Subiaco en Montecassino die het Bisdom Breda van 12 tot en met 19 oktober 2019 organiseert. Vicaris Paul Verbeek verzorgde een korte presentatie van deze bedevaart. Hans de Jong richtte een boekentafel in die gewijd was aan de benedictijnse en monastieke spiritualiteit én de spiritualiteit van het pelgrimeren.

Toke Elshof ging met name in op het verschil tussen de pelgrim en de religieuze toerist. Een pelgrim gaat op weg en laat het gewone leven los. Onderweg doet een pelgrim nieuwe inzichten op en beziet daardoor zijn of haar leven anders. Een religieuze toerist gaat ook op weg, maar als hij religieus voedsel tot zich neemt, is het licht verteerbaar.

Peter Hoefnagels belichtte de functie van de basiliek van Oudenbosch als pelgrimskerk. Per jaar bezoeken 60.000 mensen deze kerk. Op zondag viert de parochiekerk van de HH. Agatha en Barbara van Oudenbosch hier liturgie. Op woensdag vindt er om 12.00 uur een oecumenisch middaggebed plaats. “Het religieuze kent ook een ethisch aspect: omzien naar elkaar,” benadrukte diaken Hoefnagels. Onder de basiliek bevinden zich de ruimtes van de Pelgrim. Vanuit deze zalen deelt de Voedselbank eten uit. Er zijn bijeenkomsten van rouwgroepen en de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem. De parochie ontplooit vanuit de Pelgrim haar diaconale en catechetische activiteiten en er is een programma met een bezinnend karakter.

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten