Sfeervolle viering voor ontwakend leven

18 november 2010

Speciaal aan de vooravond van de Advent wordt in het bisdom van Breda op zaterdag 27 november een vesperviering gehouden voor ontwakend leven. De vesper vindt plaats om 17.00 uur in de H. Michaelkerk, Hooghout 67 Breda. Bisschop Van den Hende is voorganger in de viering.

Op 27 november worden wereldwijd vieringen gehouden op uitnodiging van paus Benedictus XVI. De paus zelf gaat voor in de viering in de Sint Pieter in Rome.

Het mysterie van Kerstmis is het ‘grote ja’ van God voor het menselijk leven. Jezus zelf heeft ons leven gedeeld bij zijn menswording en is naast ons komen staan, het meest nog als broeder van de mens in nood, de kleine en de arme.

Speciaal tijdens deze viering aan de vooravond van de Advent wordt daarom stilgestaan bij de beschermwaardigheid van het leven in alle levensfasen en in alle situaties. De waardigheid van de mens is gegrond in de overtuiging dat de mens beeld van God is. De beschermwaardigheid van de mens is gegrond in de overtuiging dat het God is die het leven geeft.

Deze vesperviering vindt plaats op de dag dat in de Michaelkerk ook haar wijdingsdatum (29 november 2009) wordt herdacht. Het parochiefeest wordt jaarlijks gevierd op deze wijdingsdatum of een datum daar dicht in de buurt. Vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur zal de kerk open zijn voor hen die de kerk willen bezichtigen. Ná de viering van 19.00 uur is er een gezellig samenzijn voor de parochianen.

 

Andere berichten