Serie projectboekjes ‘De heilige Schrift verbeelden’ afgerond

11 april 2012

In het kader van het project ‘De heilige Schrift verbeelden’ van het bisdom van Breda is het zevende en tevens laatste projectboekje in deze serie uitgegeven, getiteld: ‘Mijn naam is Anna. Ik ben een heilige’. In dit boekje komt de heilige Anna in beeld. Anna is de moeder van Maria en de grootmoeder van Jezus.

Eveline van Ommering, projectmedewerker ‘De heilige Schrift verbeelden’: “Dit boekje nodigt (klein)kinderen en (groot)ouders uit om met elkaar uit de heilige Schrift te lezen en eruit te leven. In de parochie en de school kan dit boekje kinderen en (groot)ouders aanmoedigen de heilige Schrift ter hand te nemen en de generaties met elkaar te verbinden.”

Het boekje bestaat uit vijf delen. Achtereenvolgend gaat het boekje over: het leven van de heilige Anna, hoe haar leven verbonden is met de heilige Schrift, de belangrijkste beelden die in de kunst van haar zijn gemaakt, de verering van de heilige Anna in enkele kapellen en kerken en in de nieuwe Annaparochie in het bisdom van Breda, ‘De Maagdschap’ die de heilige Anna in beeld brengt samen met haar directe familie verenigd rond de heilige Schrift.

“Het boekje wil een stimulans zijn om onze familie, de school en de parochie te verbinden met het leven van de heilige Anna. De heilige Anna helpt ons om de heilige Schrift te openen en daaruit te leren hoe wij als mens moeten leven zoals door God bedoeld: dat is een heilig mens zijn,” aldus Eveline van Ommering die het boekje van harte aanbeveelt aan allen die zorg draagt voor de catechese en geloofsoverdracht in het bisdom van Breda. “Dat de heilige Anna u allen hierbij mag inspireren!”

Eerder verschenen in de serie ‘De heilige Schrift verbeelden’ de zes projectboekjes: ‘Bijbel-verhalen in de Advent’, ‘Het Kerstevangelie in beeld en Woord’, ‘Thuis in de Veertigdagen-tijd’, ‘ Op-tocht van Hemelvaart naar Pinksteren’, ‘Barmhartigheid beweegt’, ‘Maria in beeld’.

 

Andere berichten