September nieuwsbrief van de vicariaten

11 september 2013

De nieuwsbrief van september van het vicariaat Midelburg en het vicariaat Breda is uit. De nieuwsbrief van het vicariaat Breda besteedt onder meer aandacht aan het buiten gebruik stellen van kerken in de Immanuelparochie en aan de startviering van de Augustinusparochie. Beide nieuwsbrieven besteden kort aandacht aan de start van de Lekenraad.

Startviering Augustinusparochie
De startviering van Augustinusparochie vond plaats op zondag 25 augustus. De Augustinusparochie werd officieel per 1 juli opgericht uit het samenwerkingsverband Haagse Beemden, Breda-Noord, Teteringen en Breda-Oost.

Sluitingsvieringen Immanuelparochie
In mei-juni zijn in de Immanuelparochie zes kerken buiten gebruik gesteld. De nieuwsbrief beschrijft hoe de parochiekernen ieder op eigen wijze afscheid namen van het kerkgebouw. Bij alle sluitingsvieringen liepen de emoties door elkaar: een prachtige eucharistieviering als afsluiting, een volle kerk, maar ook verdriet om de sluiting.

Diocesane Lekenraad
Op 10 juni 2013 kwam de Diocesane Lekenraad van het bisdom van Breda voor het eerst bijeen. Daarvan verscheen toen een kort bericht op de website van het bisdom (‘Roeping centraal op eerste ontmoeting van de Lekenraad’). In de nieuwsbrief van de vicariaten geeft een van de leden van de Lekenraad een korte impressie. De Diocesane Lekenraad stelt de bisschop in staat te horen wat er in het bisdom leeft. En de Diocesane Lekenraad geeft adviezen over zaken die de bevordering van het lekenapostolaat betreffen.

Zie de pagina op deze site met de nieuwsbrieven van de vicariaten. (Ook voor informatie voor aanmelden.)

 

Andere berichten