Seminar over de wjd en communicatie

25 oktober 2010

Op vrijdag 22 oktober vond in Conferentieoord Zonnewende in Moergestel een seminar plaats over de Wereldjongerendagen (wjd). Hoofdspreker op het seminar was dr. Santiago de la Cierva, executive director van de wjd Madrid. Communicatieregisseur Daphne van Roosendaal en Femke Timmermans, medewerker jongerenpastoraat, namen deel aan het seminar.

‘Een heel bijzonder evenement’
Daphne van Roosendaal: “De wjd-organisatie verwacht twee miljoen jongeren van 170 verschillende nationaliteiten. Je realiseert je bij het horen van die aantallen dat de Kerk met de wjd echt een heel bijzonder evenement in huis hebben. Welke andere organisatie brengt zoveel jonge mensen op de been voor zo’n evenement? De straten van Madrid zullen overspoeld worden door pelgrims!”

Voorbereidingen
Overal ter wereld zijn jongeren nu al bezig met de voorbereiding op de reis: inhoudelijk, financieel, logistiek. De pelgrimage, op weg naar de wjd, is daarmee al begonnen. Van Roosendaal: “Het internationale thema van de wjd, ‘Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof’, is voor de Bredase wjd-reis vertaald naar ‘vriendschap’: vriendschap met Christus, met de armen, met elkaar.” Maar de internationale wjd-organisatie geeft uiteindelijk de onderwerpen voor de catecheses in Madrid aan. “Daarom blijft het tijdens de voorbereidingen goed opletten hoe je met een diocesane vertaling goede aansluiting houdt.”

Toevoegen aan de wjd
“Het seminar in Moergestel helpt om de diocesane lijnen te ijken op die van de internationale organisatie. Santiago de la Cierva was echter heel duidelijk toen hij de wjd-organisatie vergeleek met de obers op een receptie: zíj bieden de faciliteiten, maar het zijn de mensen die lokaal met jongeren werken en de jongeren die naar de wjd komen die het tot een succes moeten maken. Dat betekent dat we allemaal uitgenodigd zijn om dingen toe te voegen aan de wjd. Zoals het bisdom van Breda de thematiek vriendschap inbrengt, vriendschaps(pols)bandjes maakte en de wjd-vriendensite op www.wydfriends.nl lanceerde.”

Inzet van talent
Santiago de la Cierva gaf aan hoe jongeren centraal staan in onder meer de promotievideo’s en ander materiaal dat wordt gemaakt. De strategie is nadrukkelijk dat jongeren hun leeftijdsgenoten uitnodigen en interesseren voor de wjd. De medewerkers en vrijwilligers in Madrid zijn veelal jonge professionals. Jongeren worden voorbereid op de taak die ze krijgen, zodat ze hem goed kunnen vervullen. Zo ontvangt een flinke groep jongeren in Madrid mediatraining, zodat ze de pers goed en attent te woord kunnen staan, en wordt van hen verwacht dat ze zich ook inhoudelijk zaken eigen maken. Met de ervaringen en kennis die ze hebben opgedaan kunnen ze daarna wereldwijd een goede impuls betekenen voor de Kerk.

Dragers van de wjd
Van Roosendaal: “Tijdens het seminar bleek heel duidelijk dat de internationale wjd-organisatie erop is gericht om mensen bij elkaar te brengen. Dat geldt zowel de werkelijke ontmoeting in Madrid als de wijze waarop sociale media als Facebook worden ingezet. De internationale wjd-organisatie is in de communicatie terughoudend met het aanbieden van content, omdat inhoud die in het ene werelddeel werkt in een ander werelddeel misschien helemaal niet werkt. De content moet dus komen van de lokale Kerken. Het betekent dat we zelf de dragers zijn van de wjd: iedereen die vanuit de lokale Kerk wil participeren.”

Geloofsfeest
Van Roosendaal: “Santiago de la Cierva gaf aan dat de Spaanse wjd-organisatie ophoudt te bestaan de dag nadat de wjd achter de rug zijn. Ook in die zin is het beeld van de obers en de receptie geslaagd. Want drie jaar later vinden de wjd op weer een andere plek plaats. Daarmee verplaatst het feest zich gewoon naar een andere locatie. De genodigden blijven dezelfde: katholieke jongeren vanuit de hele wereld.”

Vanuit Nederland zullen naar verwachting 2.000 à 2.500 jongeren deelnemen aan de wjd in Madrid.

Het seminar op vrijdag 22 oktober in Conferentieoord Zonnewende werd georganiseerd door Opus Dei Nederland.

 

Andere berichten