Scriptie over identiteit en identificatie in de Katholieke Kerk

2 december 2013

 Op vrijdag 29 november studeerde Daphne van Roosendaal (1975), communicatieregisseur van het bisdom van Breda, af aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze volgde daar de master Corporate Communication (MSc). Als afstudeeropdracht verrichtte ze in het bisdom van Breda onderzoek naar identiteit en identificatie in het Jaar van het Geloof.

Ze studeerde af bij prof. dr. C.B.M. van Riel aan het Corporate Communication Centre. Bij de uitreiking van het diploma ontving Daphne van Roosendaal de Andreas Award voor de meest innovatieve corporate communication scriptie van het jaar.

De scriptie waarmee Daphne van Roosendaal afstudeerde heeft als titel ‘Identity and identification & (communicational) behavior in the Roman-Catholic Church in The Netherlands 50 years after Vatican II in the Year of Faith (2012-2013)’. Van Roosendaal: “Deze titel is wat lang, maar geeft de onderzoeksvraag van de scriptie aan: Met welke laag in de organisatie identificeren medewerkers zich het meest? Is het antwoord op de vraag ‘wie zijn we?’ helder? Wat is de relatie tussen identificatie en (communicatie)gedrag?”

Aan het onderzoek werkten pastorale beroepskrachten en parochiebestuurders uit het bisdom van Breda mee en studenten van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, evenals studenten van De Tiltenberg en het Sint Janscentrum. Het Jaar van het Geloof diende als afbakening.

Daphne van Roosendaal: “De motivatie om een scriptie te maken over identiteit en identificatie in het Jaar van het Geloof is dat identiteit ertoe doet. De Katholieke Kerk in Nederland wordt kleiner en dat vraagt allerlei aanpassingen. Het is een uitdaging om daarop als eenheid te reageren en gezamenlijk op te trekken. Immers de vragen die op ons afkomen kunnen ons ook onder druk zetten.”

“Een duidelijke identiteit helpt je als je lastige keuzes moet maken. De identiteit van een organisatie, en dat is voor organisaties hetzelfde als voor individuen, geeft aan wie je bent en waar je voor gaat. Natuurlijk is identiteit ook dynamisch. Je bent nu niet dezelfde persoon als tien jaar terug, en ondertussen ben je juist nog steeds diezelfde persoon.”

“Meer identificatie met de organisatie leidt tot meer participatie, en dat is zeker van belang als aantallen kleiner worden. Ook leidt meer identificatie tot meer externe consistentie, en ook dat is van belang,” aldus Van Roosendaal.

De conclusie die de scriptie aangeeft is dat een communicatiestrategie vooral gebruik kan maken van identificatie met kenmerken die gaan over de Kerk als gemeenschap, en identificatie met paus Franciscus. Daphne van Roosendaal: “Een communicatiestrategie die deze twee aspecten integreert kan bijvoorbeeld focussen op het bouwen van een gemeenschap rond paus Franciscus, waar mensen zich deel van mogen voelen, daarbij ook in beeld brengend hoe de armen deel uitmaken van deze gemeenschap.”

“Leuk om te melden is dat er nog een vervolg op komt door het team van de universiteit waarmee ik heb samengewerkt. Een vereenvoudigde vragenlijst zal nog worden uitgezet op enkele plekken onder kerkgangers, en bij een landelijk panel.”

De studie Corporate Communication werd mede mogelijk gemaakt door het bisdom van Breda.

 

Andere berichten