SchuldHulpMaatje Breda van start

6 februari 2018

Op 24 januari 2018 overhandigde de Bredase wethouder Marianne de Bie drie schuldhulpverleningscertificaten aan vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Breda. “Het Bisdom Breda is nauw betrokken bij de totstandkoming van SchuldHulpMaatje Breda,” vertellen de diakens Wim Tobé en Peter Hoefnagels. Samen met Martijn Kurstjens, projectmedewerker voor diaconie in de stad Breda, waren zij bij de uitreiking aanwezig. De bijeenkomst vond plaats in de trouwzaal van het Bredase stadhuis.

“In 2013 bracht bisschop Liesen een bezoek aan de Bredase afdeling van de Vincentiusvereniging. Daar is de schuldenproblematiek aan de orde geweest. Daarna heeft bisschop Liesen de schuldenproblematiek op verschillende wijze op de agenda geplaatst. Op 20 maart 2015 wijdde de Antoniusacademie een bijeenkomst aan schulden en schuldhulpverlening. Bisschop Liesen sprak destijds over de schuldhulpverlening met de diocesane caritasfunctionaris Wim Tobé en diaken Gerard Pouw, bestuurslid van de Vincentius vereniging. Naar aanleiding van dit gesprek ondernam de Regionale Caritas Breda actie. De Caritasinstelling legde contact met de de protestantse gemeenten van Prinsenbeek, Breda en Ginneken. Vanuit deze samenwerking kwam de Bredase afdeling van Schuldhulpmaatje tot stand.”

“SchuldHulpMaatje is een kerkelijke organisatie, die in 2010 is opgericht,” vertelt diaken Tobé. “SchuldHulpMaatje werkt met gecertificeerde vrijwilligers. Samen met de overheid, lokale instanties en kerken proberen deze vrijwilligers de schuldenproblematiek onder controle te krijgen, zodat mensen daarna een nieuwe toekomst kunnen opbouwen. De vrijwilligers krijgen een jaarlijkse bijscholing, zodat ze op de hoogte zijn van de veranderingen in de wet- en regelgeving. SchuldHulpMaatje is in Breda sinds 2016 actief.”

“SchuldHulpMaatje werkt ook in andere plaatsen binnen het bisdom,” vertelt diaken Tobé. “Er zijn afdelingen actief in Bergen op Zoom en Middelburg/Vlissingen. We zijn aan het kijken of het ook elders kan. Schuldhulpverlening is een belangrijk item dat de volle aandacht van bisschop Liesen heeft,” aldus de caritasfunctionaris, die de bisschop, op de achtergrond betrokken, de ‘peetvader’ van de Bredase afdeling noemt.

In 2013 bracht bisschop Liesen een bezoek aan de Bredase afdeling van de Vincentiusvereniging en kwam de schuldenproblematiek aan de orde. (Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten