School en Kerk verbinden in het Jaar van het Gebed

12 september 2014

De periode van 18 oktober 2014 tot en met 31 mei 2015 staat in het bisdom Breda in het teken van het Jaar van het Gebed. Op dinsdag 2 september vond een voorbereidende bijeenkomst voor pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda. Eind september-begin oktober vinden ook informatiebijeenkomsten plaats voor scholen en parochies over de waarde van het gebed.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het bisdom van Breda. De besturen, directies en docenten van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en pastorale beroepskrachten in het bisdom ontvingen hierover in augustus informatie.

School en Kerk
“Het Jaar van het Gebed sluit als thema goed aan bij de brochure ‘School en Kerk verbinden’ die in 2010 verscheen,” vertelt bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs, Martina Meul. “Het zou prachtig zijn als het onderwijs en de parochies een gezamenlijke onderneming maken van het Jaar van het Gebed. Op deze bijeenkomsten gaan we in gesprek over wat de waarde is van het gebed, wat de mogelijkheden zijn in het onderwijs en de parochies, en welke gezamenlijke activiteiten kunnen worden ontwikkeld om het Jaar van het Gebed concreet gestalte te geven als school en Kerk.”

Rector Norbert Schnell, rector van de opleiding voor priesters en diakens in Bovendonk, zal een toelichting geven. Tijdens deze bijeenkomsten kan men ook kennismaken met mevrouw Liesbeth van Gool, medewerker van Vastenaktie. Zij zal de mogelijkheden laten zien om in de vasten de relatie tussen school en Kerk vorm te geven.

Deze bijeenkomsten voor scholen en parochies vinden plaats:

  • voor het primair onderwijs op woensdag 24 september van 14 uur tot 16 uur in Bovendonk (Hoeven)
  • voor het voorgezet onderwijs op donderdag 9 oktober van 20 uur tot 22 uur in Bovendonk (Hoeven)

Aanmelden kan via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl
Locatie: Priester- en Diakenopleiding Bovendonk
Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven

Meer informatie Jaar van het Gebed

Martina Meul geeft uitleg tijdens de bijeenkomst met pastorale beroepskrachten eerder deze maand.

 

Andere berichten