“Scheur je hart en niet je kleren”

25 februari 2009

“Voor mij gaat vasten vooral om de innerlijkheid. ‘Scheur je hart en niet je kleren,’ zegt de profeet Joël. Het gaat in de vastentijd niet om de buitenkant, tenzij dat die weerspiegelt wat er aan de binnenkant leeft.” Dit zegt bisschop Van den Hende in een interview in Tertio dat vandaag, Aswoensdag, verschijnt.

“Aswoensdag heeft dat sterke teken van de as: je hult je in het teken van de vergankelijkheid. Maar dat is iets wat van binnen moet leven.”

‘Je ecologische voetafdruk’
Krijgt vasten een meerwaarde in tijden van crisis? “De veertigdagentijd houdt sowieso een uitnodiging in om te kijken naar wie minder heeft en is een oefening in soberheid. Voor ons in West-Europa is dat een kans om te kijken wat je verbruikt aan energie, of wat je ecologische voetafdruk is. We leven op te grote voet, onze aarde zou een veralgemeend Westers leefpatroon niet aankunnen.”

Solidariteit
“In deze tijd van recessie, krijg je een extra vraag. Tot welke solidariteit zijn we in staat? Of trachten we alleen onszelf te handhaven? Het is een echte test voor onze betrokkenheid. Door de crisis verdwijnen veel banen. De toenemende armoede en ellende moeten ons raken. Als christenen moeten we bruggen slaan zodat iedereen op zijn minst een menswaardige levensstandaard heeft en ontplooiingskansen houdt.”

Het geloof relateren, niet relativeren
Het interview vraagt naar de toekomst van het christendom in onze gewesten. Bisschop Van den Hende: “Laat ons in dit Paulusjaar naar Paulus kijken. In de areopaag van Athene legde hij krachtig getuigenis af van Christus en van de levende God, schepper van hemel en aarde. Het echte gevaar is niet het kleiner worden van de Kerk, wel dat wij daarmee ook ons geloof en onze band met Christus gaan relativeren. Dat ook christenen beginnen zeggen: ‘goed, we zijn maar één van de vele stromingen’. De vraag in een pluralistische wereld is niet hoe wij ons geloof kunnen relativeren, wel hoe wij het zoals Paulus kunnen relateren aan een nieuwe werkelijkheid. Dat wordt vitaal voor de tijd die komt.”

Zie ook www.tertio.be. Geïnteresseerden kunnen een exemplaar van de uitgave met het interview opvragen bij christel.truyts@tertio.be.

 

Andere berichten