Schakeldag in Laverna (bedevaart naar Assisi en Padua dag 5)

27 oktober 2011

De vijfde dag verlieten de pelgrims van het bisdom Breda Assisi om naar Padua te gaan. Daar arriveerden ze vroeg in de avond.

Herauten van vrede en vreugde
De bus bracht hen door een regenachtig Umbrië eerst naar Foligno. In de dom vierden ze de eucharistie. De dom riep herinneringen aan Rome en Oudenbosch op omdat het baldakijn van het hoofdaltaar een vrije kopie is van het baldakijn van de Sint Pieter. Diaken Jan van Steenoven, werkzaam in de regio Rucphen, verzorgde de homilie. De viering stond in het teken van de vrede. De lezingen boden handvatten om de vrede met God, met onszelf en met elkaar te realiseren. De profeet Jesaja kondigt de komst van de Geest aan. Hij realiseert gerechtigheid die uitmondt in vrede. Jezus blijft onder ons aanwezig door deze Geest. Hij helpt ons zonder dat we er altijd van bewust zijn. We kunnen Hem voelen en ervaren als we ons voor Hem openstellen. De Geest van Jezus staat vaak haaks op de geest van de huidige maatschappij. Bij Jezus gaat het niet om geld, aanzien en macht maar om integriteit, betrokkenheid en vergevingsgezindheid, gedragen door barmhartigheid. Het is aan ons om de Geest toe te laten. Hij stelde de bedevaartgangers de vraag of ze bereid waren om net als de heiligen Franciscus en Clara zich open te stellen voor de Geest en troubadour te zijn van de vreugde. “Als we ons openstellen voor de Geest komt er vrede, gerechtigheid en rust,” besloot hij de homilie.

De kapel van de Stigmata in Laverna
De reis naar Laverna was prachtig. Iedereen genoot van het schitterende landschap in de omgeving. Daar aangekomen klaarde het weer op en trokken de wolken uit de bergen weg. Laverna was een schakelplaats in de pelgrimage van het bisdom. Franciscus ontving er twee jaar voor zijn sterven de stigmata, de wondetekenen van de Heer. Het is ook een plaats waar Antonius van Padua kort voor zijn sterven in 1231 een korte tijd verbleef. In de basiliek van Santa Maria degli Angeli aldaar vond als toegift een korte gebedsdienst plaats. Door bemiddeling van Gijs Beekhuizen van de Pelikaan stelden de franciscanen deze basiliek korte tijd ter beschikking van de bedevaartgangers. Bisschop van den Hende stond kort stil bij het feit dat Franciscus op deze wijze daadwerkelijk deelde in het lijden van Christus. Daarna namen velen de gelegenheid te baat om kort te bidden in de kapel van de stigmata en te genieten van het mooie uitzicht.
 

Andere berichten