Samenwerking R.-k. Kerk en Youth for Christ in tienerwerk

25 januari 2007

De interkerkelijke jongerenorganisatie Youth for Christ en de afdeling Jeugd en Jongeren van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland gaan samenwerken. Youth for Christ trok de rooms-katholieke theologiestudent Jeroen de Zanger (33) aan om jeugdleiders in de plaatselijke katholieke gemeenschappen te trainen en te ondersteunen met onder meer het tienerprogramma Rock Solid.

In het bisdom Breda wordt met spanning gewacht op het nieuwe materiaal. "Voor veel tienergroepen zou het een uitkomst kunnen zijn," zegt Marc Bollerman, jongerenwerker van het bisdom: "Er is echt nood aan goed en makkelijk toegankelijk materiaal. Rock Solid in de katholieke versie zou dat materiaal kunnen zijn. We hebben vanuit Breda dan ook van harte meegewerkt aan het mogelijk maken van dit project." Het tienerprogramma Rock Solid is een meerjarig programma en kan tieners ook na hun vormsel bij een kerkelijke jongerengroep betrokken houden.

Meer informatie is te verkrijgen bij Marc Bollerman: jongerenpastoraat@bisdombreda.nl.

Andere berichten