Samen de reis mogelijk maken (Bisdombedevaart 2014)

10 oktober 2013

De reisorganisatie hoopt dat ook mensen met een kleine beurs mee zullen reizen met deze bisdombedevaart. Samen met parochies en caritas instellingen wil het bisdom dat graag mogelijk maken en het initiatief nemen voor een financiële ondersteuning van parochianen voor wie de kosten voor deze reis anders een probleem zouden zijn.

Via bekendmaking in het parochieblad of in persoonlijke contacten (bijvoorbeeld van het pastoraal team, parochieel bezoekwerk, via contacten met de Voedselbank), of anderszins kan het aanbod van een financiële ondersteuning bij mensen bekend worden gemaakt.

Solidariteitsfonds
Voor het bedrag dat het bisdom per persoon zal bijdragen zal het bisdom fondsen zoeken en aanspreken. Het bisdom zal ook een solidariteitsfonds instellen ter financiële ondersteuning van deelnemers. Individuele bedevaartgangers en anderen uit het bisdom kunnen hiervoor een individuele gift doen.

Giften kunnen worden overgemaakt op het algemene rekeningnummer van het bisdom (ING NL97 INGB 0001 0660 50 / Rabobank NL79 RABO 0101 0517 78) onder vermelding van ‘Solidariteitsfonds Bisdombedevaart Polen’.

Collectes, diaconale fondsen
Caritas instellingen en parochie kunnen op vergelijkbare wijze te werk gaan. Wanneer er onvoldoende eigen middelen zijn kan bijvoorbeeld een collecte worden gehouden, en kunnen lokale diaconale fondsen worden aangezocht.

Voor vragen over dit diaconaal initiatief kunnen caritas instellingen en parochies contact opnemen met secretaris-generaal Ben Hartmann (E bhartmann@bisdombreda.nl).

 

Andere berichten