Sacramentsdag in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (2)

31 mei 2016

De viering van de ‘24 uur voor de Heer’ in het bisdom Breda viel samen met de traditionele datum van Sacramentsdag, op de tweede donderdag na Pinksteren. Officieel hebben de bisschoppen dit Hoogfeest verplaatst naar de tweede zondag na het Pinksterfeest.

De diocesane gebedsdag begon om 0.00 uur in de H. Willibrordusbasiliek van Hulst met een gebedsmoment. Daarna volgden gebedsvieringen in verschillende Zeeuws-Vlaamse kerken tot de nieuwe dag begon. Cecile van Tiggelen, vrijwilligster in de parochiekern van de H. Willibrordus te Hulst was aanwezig. “Midden in de nacht, om 12 uur, brandden de lampen in de basiliek. Buiten was er veel rumoer. De einde-jaars hebben hun examens achter de rug en genieten van hun vrijheid,” zegt ze. “In de basiliek zaten enkele mensen bij het Allerheiligste. Iedereen had zijn eigen gedachten maar we waren één in ons gezang, in de stilte en onze gezamenlijke ontmoeting met de Heer. Een estafette van stilte, gebed en zang door heel Zeeland geeft een verbondenheid. De Kerk leeft vanuit die verbondenheid met elkaar rond de Heer. De ’24 uur voor de Heer’ was een bijzondere ervaring

In de basiliek van Oudenbosch stelde pastoor M. Prasing om 9.00 uur het Allerheiligste uit. “Gedurende de hele dag vonden diverse gebedsmomenten plaats,” vertelt Peter Hoefnagels. “Om 12.00 uur ging pastoor Han Akkermans van de Sint Norbertusparochie in Roosendaal voor in het bidden van het liturgisch middaggebed en het Angelus. Deze korte viering sloot af met het zingen van het Zonnelied van Sint Franciscus. Om 15.00 uur leidde pastoraal werker Wim van Reen van de Mariaparochie in Etten-Leur een gebedsviering in Taizé-stijl. Rond 18.30 uur sloot pastoor Prasing de dag af met de zegening met het Allerheiligste. Hierna celebreerde pastoor De Rooij van de Immanuelparochie de eucharistie in de Hellemonskapel.”

Peter Hoefnagels kijkt tevreden terug op de dag. “Verschillende West-Brabantse parochies hebben meegedaan. Er waren heel de dag door gelovigen in de basiliek om te bidden. In alle bescheidenheid: het was goed.”

 

Andere berichten