Sacramentsdag donderdag 26 mei: Dag voor de Heer

11 mei 2016

In het kader van het heilig Jaar van Barmhartigheid heeft paus Franciscus begin dit jaar parochies wereldwijd opgeroepen een dag van bezinning en gebed voor de Heer te houden. Aan die oproep geeft het Bisdom gehoor op Sacramentsdonderdag, 26 mei 2016.

H. Antoniuskathedraal Breda
In de kathedraal in Breda zal mgr. Liesen celebrant zijn in een eucharistieviering om 12.00 uur, waarna tot 13.00 uur het Allerheiligst Sacrament wordt uitgesteld en er gelegenheid is voor aanbidding.

Catharinakerk Begijnhof in Breda
In samenwerking met de parochie Breda Centrum organiseert het Gilde van het Sacrament van Niervaert diezelfde dag om 20.00 uur een eucharistieviering in de Catharinakerk op het Begijnhof. (NB in de nieuwsbrief nr. 5 van vicariaat Breda stond abusievelijk vermeld dat de eucharistieviering om 19.30 uur aan zou vangen.)

Aansluitend is er op het Begijnhof een processie met het Allerheiligst Sacrament. De plechtigheden duren tot ongeveer 21.30 uur. Celebrant in de eucharistieviering en tijdens de processie is pastoor Lars Peetam. De Kathedrale Cantorij verzorgt met een speciaal programma de viering en de processie, die tevens door het Gilde zal worden begeleid.

Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
In de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch zal de gehele dag het Allerheiligste Sacrament worden uitgesteld. Om 9.00 uur wordt begonnen met een gebedsmoment en ook in de loop van de dag zijn er enkele gebedsmomenten die worden verzorgd door verschillende pastorale teams. De uitstelling duurt tot 18.45 uur, waarna de dag om 19.00 uur wordt afgesloten met een eucharistieviering.

Kerken in Zeeland
De openstelling van de kerken in Zeeland is op deze Sacramentsdag 26 mei:
Start in Hulst 0.00 – 04.00 uur
Clinge van 4.00 – 07.00 uur
Kapellebrug 7.00 – 09.00 uur
Goes 9.00 – 11.30 uur
Middelburg 11.30 – 14.00 uur
Oostburg 14.00 – 16.00 uur
Kloosterzande 16.00 – 18.00 uur
Terneuzen 18.00 – 22.00 uur
Hulst 22.00 – 24.00 uur met afsluiting

(Foto: R. Mangold)

Andere berichten