Sacramentencatechese in het parochiepastoraat: bijeenkomst in het bisschopshuis

25 augustus 2010

Bisschop Van den Hende heeft pastorale beroepskrachten uitgenodigd voor een speciale bijeenkomst in het bisschopshuis over sacramentencatechese in het parochiepastoraat. Deze vindt plaats op maandag 13 september (19.30 – 21.45 uur).

Martina Meul (bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs) houdt een inleiding over sacramentencatechese aan de hand van de pas uitgegeven ‘Oriëntatietekst voor de parochiecatechese in de Nederlandse kerkprovincie’ (2009). Diaken Peter Hoefnagels (hoofd pastorale dienstverlening) spreekt over de sacramenten in het kader van kerk- en parochieopbouw. Bisschop Van den Hende zelf geeft een toelichting bij de nieuwe geloofsboekjes van het bisdom over de zeven sacramenten en zal een korte inleiding houden over de ontmoeting met Christus in de viering van de sacramenten.

De bijeenkomst vindt plaats aan het begin van een nieuw pastoraal jaar, waarin bisdombreed aandacht wordt gevraagd voor de sacramenten.

Zie het bericht op deze site: ‘Tekens van de levende Heer’. Een project van het bisdom van Breda over de sacramenten. Klik hier

 

Andere berichten