Romeins document over begrafenis en over het bewaren van as bij crematie

28 oktober 2016

In opdracht en met goedkeuring van paus Franciscus, heeft de Romeinse Congregatie voor de Geloofsleer op 25 oktober een nieuw document gepubliceerd. De naam van het document (gedateerd op 15 augustus 2016) is ontleend aan de beginwoorden ervan: ‘Ad resurgendum cum Christo’ (Om te verrijzen met Christus).

Het document is een instructie en geeft aanwijzingen met betrekking tot de begrafenis van overleden gelovigen en het bewaren van de as in het geval van een crematie. De naam van het document duidt aan dat de aanwijzingen zijn opgesteld in het licht van het christelijk geloof in de verrijzenis. Een instructie is een verklaring van de Romeinse curie om wetsvoorschriften uit te leggen en de implementatie ervan nader uit te werken en te bepalen.

De nieuwe instructie ‘Ad resurgendum cum Christo’ van de Congregatie voor de Geloofsleer heeft een tweeledig doel. Op de eerste plaats wil het document uitleggen waarom de begrafenis van een overleden gelovige de voorkeur heeft (leerstellige en pastorale redenen op een rijtje gezet). Op de tweede plaats geeft het document een aantal normen met betrekking tot het bewaren van de as in geval van een crematie, want crematie is op zich toegestaan.

Andere berichten