Rollen opnieuw verdeeld: overdracht kanselarij op Hoogfeest Petrus en Paulus

5 juli 2016

Dit jaar kreeg het Hoogfeest van de HH Petrus en Paulus op 29 juni voor het bisdom Breda een bijzonder karakter. Op deze dag droeg mgr. H. Lommers het kanselierschap over aan de nieuwe kanselier, Steven de Koning. Daarnaast wordt  Sophie van den Boom, medewerkster van de kanselarij. Mgr. H. Lommers blijft aan het bisdom verbonden als vicaris-generaal.

Spelers in het ’team van de Heer’
De overdracht gebeurde tijdens een feestelijke en druk bezochte eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal. Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant. Mgr. Lommers en de beide bisschoppelijk vicarissen Paul Verbeek en Wiel Wiertz, concelebreerden. In zijn homilie benadrukte bisschop Liesen dat, hoe verschillend de apostelen Petrus en Paulus ook waren, zij één waren in hun liefde tot de Heer. Beiden waren spelers in het ’team van de Heer’. “Vandaag worden in het team van het bisdom de rollen opnieuw verdeeld,” zei hij. Hij wees erop dat mgr. Lommers 28 jaar de functie van kanselier heeft vervuld.

Bisschop Liesen memoreerde dat zijn opvolgers Steven de Koning en Sophie van den Boom al bekend zijn met het bisdom. Steven de Koning werkt, naast zijn functie als plebaan van de kathedraal, reeds als vice-kanselier op het bisdom. Sophie van den Boom liep, in het kader van haar studie kerkelijk recht aan de Katholieke Universiteit van Leuven, in het najaar van 2015 stage op het bisdomkantoor. Zij is bezig met de afronding van haar studie. Na de viering ontvingen zij en mgr. Lommers, als blijk van waardering, een bos bloemen.

Als partners gestalte geven aan de Kerk van Jezus Christus
Mgr. Lommers bedankte bisschop Liesen en de vele aanwezigen uit de parochies en religieuze gemeenschappen in het bisdom. Hij zag dit als een blijk van waardering, niet voor hem alleen maar voor alle medewerkers van het bisdomkantoor. Kloosters, parochies en het bisdomkantoor zijn geroepen om als partners gestalte te geven aan de Kerk van Jezus Christus, gegrondvest op het geloof van de apostelen. Mgr. Lommers sprak er zijn vreugde over uit dat er op het bisdomkantoor een zekere verjonging optreedt en er jonge zelfbewuste katholieken zijn komen werken om te bouwen aan de Kerk van vandaag en morgen. Hij drukte de aanwezigen op het hart dat niet alles van ons werk afhangt. “God leidt de Kerk en regeert de wereld.”

Na de eucharistieviering volgde een receptie in de exedra van de kathedraal. De medewerkers van het bisdomkantoor vierden de overdracht van de kanselarij in eigen kring.
 

Andere berichten