Roepingenvesper op Bovendonk (Roepingenzondag 2013)

28 april 2013

Zoals inmiddels gebruikelijk komt op Roepingenzondag de roepingenkring van het bisdom van Breda bij elkaar voor ontmoeting, bezinning en gebed. Dit keer gebeurde dit op zondag 21 april op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven.

Het hoogtepunt van de middag vormde de opname van Titus Frankemölle onder de diakenkandidaten. Dit gebeurde tijdens de afsluitende vespers. Titus Frankemölle volgt sinds enkele jaren zijn opleiding en vorming aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Bisschop Liesen zal hem op 15 september tot permanent diaken van het bisdom van Breda wijden.

Biddend antwoord geven op God
Voorafgaand aan deze vespers leidde rector N. Schnell de aanwezigen rond door de ruimtes van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Bisschop Liesen verzorgde een bijbelse inleiding over roepen en geroepen worden. Elke gedoopte is geroepen tot het eeuwig leven. Daarbuiten roept God mensen tot een bijzondere dienst in de Kerk. Jezus verlangt ernaar dat wij Hem horen. Het is aan ons te luisteren en te antwoorden. Het is zelfs zo dat de kwaliteit van ons leven afhangt van onze respons op Gods stem.

De bisschop hield daarom een pleidooi voor een gebedscultuur, waarin wij biddend antwoord geven op God. Hij nodigde de aanwezigen uit om te blijven bidden voor roepingen. De bestaansreden van zowel het Antoniushuis als de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk ligt erin dat mensen de Gods roep kunnen verstaan om een bijzondere dienst te vervullen binnen de Kerk.

 

Andere berichten