Roepingenestafette in Oosterhout

16 december 2013

Op zondag 15 december baden de parochiekernen van de H. Catharinaparochie te Oosterhout voor roepingen tot het priesterschap, het permanente diaconaat en het religieuze leven.

“We hebben in de liturgie op verschillende wijzen stilgestaan bij deze roepingen,” vertelt Roland van Bronswijk, de pastoor van deze parochie. “Bij het begin van de viering is de roepingenkaars ontstoken. In de preek heb ik aandacht aan de hand van de gebedskaars over deze roepingen gesproken. De voorbede is in alle parochiekernen gebeden. We hebben tevens de CD van de heilige Geest te koop aangeboden. Hiervoor bestond duidelijk belangstelling.”

Op 22 december brandt de estafettekaars in de kapel van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

Zie voor het overzicht van parochies en (religieuze) gemeenschappen die meedoen met de gebedsestafette de speciale pagina over de gebedsestafette roepingen op deze website.

De gebedsestafette duurt tot en met Roepingenzondag 11 mei 2014, wanneer vanwege het 30-jarige bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de vernieuwde roepingcampagne wordt gepresenteerd.

 

Andere berichten