Roepingenestafette in de Onze Lievevrouweabdij

21 januari 2014

De roepingenestafette doet ook kloostergemeenschappen aan. Het bisdom bidt immers ook voor roepingen tot het religieuze leven.

Op zondag 19 januari sloot de benedictinessen van de Onze Lieve Vrouweabdij te Oosterhout zich aan bij deze estafette. “Heimelijk denken we natuurlijk ook aan roepingen voor onze eigen abdij, maar niet uitsluitend,” erkent zr. Martha, de abdis van deze abdij. “Mensen zijn wel geïnteresseerd in ons leven, maar het blijft een grote stap. We zijn blij als af en toe iemand wil proberen. We hebben immers een hard, maar vooral mooi leven in dienst van de Kerk.”

“De roepingenkaars heeft tijdens de eucharistieviering en het getijdengebed gebrand,” vertelt zr. Martha. “We hebben de voorbede gebeden. In de eucharistieviering stond broeder Nico Wesselingh osb kort stil bij de estafette. Gezien de veelheid aan thema’s afgelopen zondag was dat niet eenvoudig. Het was namelijk ook het begin van de Gebedsweek voor de Eenheid. Hij heeft de kaars ontstoken.”

“Als gemeenschap hebben we ook iets extra’s gedaan,” vervolgt zr.Martha. “Voorafgaand aan de vespers hebben we een half uur gemediteerd over roeping. We doen dit aan de hand van bijbelteksten en voorbeden, afgewisseld met momenten van stilte. Bij deze viering hebben ook enkele mensen van buiten zich aangesloten. Voor onze gemeenschap was het bijzonder waardevol om het moment van stil gebed zo in te vullen. Meestal doen we dit persoonlijk, maar deze gezamenlijke meditatie heeft een bijzondere waarde. Na de eucharistieviering bieden we onze vaste kerkgangers een kop koffie aan. Tijdens het koffiedrinken heb ik met sommigen die hiervoor openstaan gesproken over de mogelijkheid lid te worden van de roepingenkring. Ik heb hen verteld over de bijeenkomsten en het engagement dat ze aangaan om voor roepingen te bidden. Het is aan de mensen om dan op deze uitnodiging in te gaan.”

Op 26 januari trekt de roepingenestafette naar de Sint Norbertusparochie in Roosendaal.

Zie voor het overzicht van parochies en (religieuze) gemeenschappen die meedoen met de gebedsestafette de speciale pagina over de gebedsestafette roepingen op deze website. De gebedsestafette duurt tot en met Roepingenzondag 11 mei 2014, wanneer vanwege het 30-jarige bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de vernieuwde roepingcampagne wordt gepresenteerd.

 

Andere berichten