Roepingenestafette in de H. Bernardusparochie: Gods vraag aan ons

4 februari 2014

De parochies van de gemeente Halderberge vormen samen de H. Bernardusparochie, genoemd naar de H. Bernardus van Clairvaux, de Bourgondische heilige die aan de wieg stond van de uitbloei van de Cisterciënzerorde gedurende de twaalfde eeuw. Deze naam is niet voor niets gekozen. De gemeente Halderberge heeft evenals het Centrum Bovendonk te Hoeven historische banden met de cisterciënzers van de abdij van het Vlaamse Bornem.

Getuigenis priesterstudent
De H. Bernardusparochie benaderde in het weekend van 1 en 2 februari 2014 Lars Koks, priesterstudent van het bisdom en bewoner van het Antoniushuis in Hoeven, om in het kader van de roepingenestafette van het bisdom getuigenis af te leggen over zijn eigen roeping. Hij deed dit in de parochiekernen van Bosschenhoofd, Hoeven en de parochiekerk van de HH. Agatha en Barbara in Oudenbosch. De parochies vierden dat weekend het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel. Bij het begin van de viering is de roepingenkaars ontstoken en werd de voorbede voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven gebeden.

‘Gods vraag aan ons’
Het getuignis van Lars Koks was ingekaderd binnen de homilie die diaken Peter Hoefnagels tijdens de verschillende vieringen hield. Diaken Hoefnagels legde in de homilie een relatie tussen het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel en roeping. “Door het branden van kaarsen stellen wij onze vragen aan God, maar hoe is het met de vraag van God aan ons,” vroeg hij

Vanuit de liefde van God geroepen tot liefde
Lars Koks ging in zijn getuigenis op deze vraag in. “Christus aanwezig laten zijn in deze wereld, dat is wat ik wil. Christus’ evangelie is een goed verhaal en ik ben dankbaar dat ik dit geloof van mijn ouders heb ontvangen,” vertelde hij. “Dit mag ons leven en samenleven doordesemen, omdat God iemand is die ons mensen zoekt en ons wil laten zien dat Hij het beste met ons voor heeft. God houdt van ons en wij zijn vanuit die liefde ook geroepen om te houden van onze medemens en om te zien naar de schepping, de wereld die ons gegeven is.”

“Met zo’n boodschap verstop je jezelf toch niet?” vervolgde hij. “Dat is iets dat verteld, gevierd en beleefd mag worden en daartoe heeft de Kerk mensen nodig, die Hij persoonlijk roept, om dit in het kerkelijk dienstwerk van priester, diaken, religieus en ook in het christelijk gezinsleven vorm te geven.”

In het weekend van 9 februari brandt de estafettekaars in de H. Mariaparochie te Walcheren en de Pater Damiaanparochie op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland.

Gebedsestafette
Zie voor het overzicht van parochies en (religieuze) gemeenschappen die meedoen met de gebedsestafette de speciale pagina over de gebedsestafette roepingen op deze website. De gebedsestafette duurt tot en met Roepingenzondag 11 mei 2014, wanneer vanwege het 30-jarige bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de vernieuwde roepingcampagne wordt gepresenteerd.


 

Andere berichten