Reunie Lourdesgangers bisdombedevaart

30 juni 2009

Een groot deel van de Lourdesgangers verzamelde zich op zondag 28 juni in de St. Gertrudiskerk te Bergen op Zoom voor de reünie van de diocesane Lourdesbedevaart. In de ochtend sloten de deelnemers zich aan bij de feestelijke eucharistieviering bij gelegenheid van de 65e Maria Ommegang in Bergen op Zoom.

Het middagprogramma, speciaal voor de bedevaartgangers, bestond uit een korte inleiding op de Maria Ommegang. Daarna werden op een groot scherm foto’s getoond van de bedevaart. De foto’s riepen de sfeer van de bedevaart op en veel deelnemers herkenden zich in de beelden.

Patroonsfeest 15 augustus
Na het fotoverslag blikte bisschop Van den Hende kort terug op de bedevaart. Hij gaf aan dat de bedevaart in het bisdom veel uitwerking heeft gehad. De pelgrimstocht heeft mensen in beweging gezet. Ook nodigde de bisschop de deelnemers aan de reünie uit voor de bijzondere eucharistieviering op zaterdagochtend 15 augustus, het patroonsfeest van het bisdom Maria Tenhemelopneming. Op het patroonsfeest zal God worden gedankt voor de pelgrimstocht, en zal het jaar van de bedevaart worden afgesloten.

Na het middagprogramma van de reünie was er een lunch op het grasveld naast de St. Gertrudiskerk. Fotoboeken werden tevoorschijn gehaald en ervaringen uitgewisseld.

‘Hemel en aarde raken elkaar’
Geraldine is samen met haar moeder, Ingrid Sin Jago, naar Lourdes geweest. Geraldine was met haar 18 jaar de jongste pelgrim. Beiden zijn parochiaan in de parochie van Breda-Centrum. Geraldine is acolyth in de kathedraal. Geraldine functioneerde ook in Lourdes als acolyth. Tijdens de eucharistieviering in Bergen op Zoom en de Maria-ommegang droeg zij met overtuiging het vaandel van het bisdom Breda.

Voor beiden betekende Lourdes een bijzondere ervaring. “Voor ons was het de eerste keer,” verklaren moeder en dochter. “We zijn van plan, als God het wil, elk jaar te gaan,” aldus Ingrid Sin Jago. “Ik heb gebeden voor verlichting van mijn atrose. Toen ik in Lourdes was, overviel me een diep gevoel van vrede. Dat werkt nog steeds door.

“Voor mij is Lourdes een plek waar hemel en aarde elkaar raken,” zegt Geraldine. “Ik kreeg bij de grot een hemels gevoel. In Nederland moet je jezelf altijd haasten en bezig zijn met geld en succes. Hier niet. Hier kwam ik tot mezelf en kon in alle rust denken. Ook ik wil elk jaar naar Lourdes.”

‘Mooie bedevaart’
Petra Roks-Buijsen uit Oudenbosch was als helpster bij de bedevaart betrokken. Zij heeft al meer bedevaarten meegemaakt. “Breda had een grote groep. De bisschop stond echt in het midden. Bisschop Van den Hende was op een prettige manier aanwezig. Hij maakte met iedereen een praatje en was voor iedereen aanspreekbaar. Ik ben contactpersoon voor de VNB in Oudenbosch en als zodanig ook betrokken bij de werving. Je merkt dan dat het speciaal voor de ouderen een extra dimensie geeft als de bisschop meegaat.”

“Voor mij was het een mooie bedevaart,” vertelt Lieske Roovers. “Wat mij trof was dat alle neuzen dezelfde richting opstonden. We bemoedigden elkaar. Daarnaast stond de groep met beide benen op de grond. Het was in het geheel niet zweverig.”

Maria Ommegang
In de middag trok de Maria Ommegang door de straten van Bergen op Zoom. De Maria Ommegang, is een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij in een stoet Bijbelse taferelen uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament worden uitgebeeld.

De Maria Ommegang is inmiddels via de website www.abgtv.nl compleet terug te zien.

De omroep uit Bergen op Zoom had voorafgaand aan de Maria Ommegang een interview met bisschop Van den Hende. Voor het interview klik hier.

Foto’s van de Maria Ommegang.

Andere berichten