Retraites voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers

10 februari 2015

Tijdens de Veertigdagentijd organiseert het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het bisdom Breda, twee retraites voor respectievelijk priesters en diakens enerzijds en pastoraal werk(st)ers anderzijds.

De priesters en diakens bezinnen zich van 23 tot en met 25 februari 2015 in de Onze Lieve Vrouweabdij te Oosterhout. Bisschop Liesen zal de dagen leiden. In het kader van het Jaar van het Gebed zal hij ingaan op het thema ‘gebed’. Tijdens de bezinningsdagen volgen de deelnemers het leefritme van de zusters. Ze bewaren de stilte. De retraite voor priesters en diakens is reeds volgeboekt.

De bezinningsdag voor pastoraal werk(st)ers vindt plaats op maandag 23 februari 2015 en gaat over de visie van de heilige Benedictus op bidden en werken. De inleiders gaan in op de vraag hoe de heilige Benedictus en de Benedictijnse traditie het liturgisch gebed zien en hoe Benedictus kijkt naar de relatie tussen werken en bidden. Pastoor Han Akkermans verzorgt een inleiding over de eerste vraag en pastoraal werker Ralf Grossert een conferentie over de tweede vraag. Martina Meul en Bob van Geffen zullen deze dag begeleiden.

Periode van inkeer en gebed
Een retraite is een periode van inkeer en gebed. De Kerk hecht eraan dat geestelijken (priesters en diakens) en priesterkandidaten jaarlijks op retraite gaan om hun geestelijk leven te voeden. Zij zijn gehouden dagen vrij te maken voor geestelijke inkeer.

Voor lekengelovigen zijn retraites niet verplicht, maar meer en meer leken, mannen en vrouwen, trekken zich een paar dagen in een klooster of abdij terug om tijd te vinden voor bezinning, stilte en gebed. Dit kan zowel onder als zonder begeleiding.

In het bisdom van Breda bieden verschillende religieuze gemeenschappen de mogelijkheid voor een retraite.

  • Het gastenhuis van de abdij Maria Toevlucht (cisterciënzers van de strenge observantie) biedt de mogelijkheid deel te nemen aan programma’s, maar ook tot individuele retraites waarbij mensen deelnemen aan de gebedsdiensten van de monniken. Voor het programma klik hier
  • Hetzelfde doen de benedictinessen van de Onze Lieve Vrouweabdij in Oosterhout. Voor het programma van het gastenverblijf klik hier
  • De norbertinessen van de priorij Catharinadal in Oosterhout ontvangen groepen voor een hele of halve dag. Zij maken kennis met het leven van deze zusters-kanunnikessen. Er bestaat ook de mogelijkheid om privé enkele dagen in de priorij te verblijven. Voor verdere informatie klik hier
  • Vanuit haar spiritualiteit biedt de gemeenschap Chemin Neuf ook de mogelijkheid tot retraites. Deze gemeenschap leeft mede vanuit de Ignatiaanse spiritualiteit. Hun retraites zijn geënt op de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola. Klik hier
    Een speciale vorm van retraite voor echtparen is de zogenaamde Kana-week, gericht op echtparen en gezinnen. Klik hier
  • De broeders van Huijbergen bieden de mogelijkheid voor stilte, rust en gebed en hebben hiervoor kamers ter beschikking. De gasten kunnen, als ze dit willen, deelnemen aan de gebedstijden maar, indien mogelijk, ook inschrijven voor georganiseerde activiteiten. Voor informatie klik hier

 (Foto: R. Mangold)

 

 

Andere berichten