Retraite van het bisdom Breda voor priesters en diakens

1 juli 2012

In de week van 24 juni tot en met 29 juni 2012 nam een groep van 12 personen deel aan de jaarlijkse retraite, georganiseerd door het bisdom van Breda. De groep bestond uit priesters, seminaristen en diakens van het bisdom.

Kloosterlijke dagindeling
Dit jaar vond de retraite plaats in de Abdij Koningshoeven te Berkel-Enschot. Abt Bernard Peeters o.c.s.o. van deze trappistenabdij verzorgde de conferenties. Het thema luidde: De kracht van het kennen van Jezus Christus. “We volgden het ritme van de monniken,” vertelt rector Schnell die de retraite organiseerde. “We begonnen met de lauden om 6.30 uur, vierden dagelijks de eucharistie en sloten elke dag af met de vespers en de completen. Na de completen hadden we een uur recreatie en dronken gezamenlijk een trappistenbier, door de broeders aangeboden.”

Geduld is kerncompetentie
“Abt Peeters las met ons in acht conferenties de Tweede Petrusbrief. Deze brief is nog altijd actueel. De apostel Petrus richt zich tot een gemeente. Hij wil de gelovigen bemoedigen. Hij waarschuwt de christenen voor dwalingen vanuit de gemeenschap en roept hen op trouw te blijven aan de overlevering van de apostelen en profeten. Hij maant de gelovigen standvastig en geduldig te zijn. De abt werkte knap uit dat geduld een kerncompetentie is van een priester, juist omdat God ook geduldig is. De laatste ochtend deelden we welke zin uit deze brief de komende tijd met ons meegaat,” vervolgt Schnell.

Onderdeel vorming
“Voor de priesterstudenten is de retraite een onderdeel van hun vorming. Priesters en diakens worden geacht één keer per jaar op retraite te gaan. Door aan deze retraite deel te nemen groeien zij ook in de diocesane spiritualiteit,” aldus de rector. “De groep was erg enthousiast. De suggestie kwam om volgend jaar weer naar deze abdij terug te gaan.”

 

Andere berichten