Retraite in Zevenbergschen Hoek (Vastenestafette)

16 maart 2017

Bezinning, vasten en diaconie vormen de drie pijlers van de Veertigdagentijd. In Zevenbergschen Hoek, een parochiekern van de Immanuelparochie, komt wekelijks een groep van ongeveer zeven gelovigen op vrijdagavond bij elkaar in de sacristie van de heilige Bartholomeuskerk.

Dit doen ze samen met Mariëlla Bossers-Langhe, de pastoraal werkster van de parochie. “We hebben afgesproken elke vrijdagavond samen te komen,” vertelt ze. “We doen samen de Ignatiaanse digitale retraite ‘Spreek Heer, ik luister’.” Mariëlla legt uit hoe dit in zijn werk gaat. “De deelnemers ontvangen elke dag per email een gebedstekst. Ze lezen de tekst en overwegen deze biddend een half uur. Wekelijks ontmoeten we elkaar, wisselen onze ervaringen uit en maken samen voorbeden. Daarna gaan we naar huis. Het is onze intentie om als groep naar de chrismaviering te gaan en samen de vieringen van de Goede Week en Pasen te vieren.”

De groep heeft al ervaring. “De mensen hebben ook meegedaan met de digitale adventsretraite,” zegt Mariëlla. “Dat is ons goed bevallen. Ik heb grote bewondering voor de deelnemers. Ze doen dit naast hun dagelijks werk en hebben er echt iets voor over.”

Andere berichten