Retraite Antoniushuis

7 juli 2015

Gedurende een week stonden de bewoners van het Antoniushuis en de kandidaat-diakens van het bisdom Breda stil bij het Onze Vader. Van zondag 28 juni tot en met vrijdag 3 juli 2015 hielden zij hun jaarlijkse retraite in de abdij Onze Lieve Vrouw Koningshoeven nabij Tilburg.

De voormalig abt van de abdij, broeder Korneel Vermeiren ocso, begeleidde de retraite. “Hij verzorgde acht conferenties,” vertelt rector Schnell. “De eerste was een algemene inleiding op het gebed. Hij wees op het belang van stilte. In de andere conferentie belichtte hij steeds de betekenis van een bede op zo’n manier dat ook de betekenis van die bede voor ons eigen engagement duidelijk werd.” Rector Schnell licht dit toe aan de hand van een voorbeeld. “In het Onze Vader bidden we dat Gods naam geheiligd wordt. Deze bede houdt voor ons een opdracht in. We zijn geroepen de cultuur te heiligen en ook om in ons leven te streven naar heiligheid. Dit model volgde hij bij elke bede.”

“Tijdens deze retraite realiseerde ik me weer dat het Onze Vader een samenvatting is van het hele evangelie zoals de kerkvaders zeggen. Door in een week intensief met het Onze Vader bezig te zijn, ontdek je zelf de rijkdom van dit gebed. Je raakt er nooit over uitgestudeerd,” aldus de rector. “Het thema is ons aangereikt door broeder Korneel. Het is een mooie plek met een mooie gemeenschap. We deelden in de stilte van de trappisten al was er op het eind van de dag wel een korte gelegenheid tot recreatie onder het genot van een ‘La Trappe’, het bier dat in Koningshoeven gebrouwen wordt.”

“Deze retraite was enkel voor de studenten. De retraite voor de reeds gewijde priesters en diakens vond dit jaar plaats gedurende de Veertigdagentijd in de Onze Lieve Vrouweabdij te Oosterhout. Het komend jaar zullen de retraites voor het Antoniushuis en de priesters en diakens van het bisdom gelijktijdig zijn, in de week van 15 tot en met 18 februari. Beide groepen zullen wel hun eigen retraite hebben.” Voor de studenten heeft deze wijziging allereerst te maken met hun studieritme. “Op het einde van het studiejaar moeten ze vaak allerlei zaken afronden. Soms komt het voor dat iemand een hertentamen moet doen. Dat kan midden in de retraite vallen. Nu sluiten we aan bij de collegevrije periode van de Faculteit der Katholieke Theologie en de Fontys-opleiding. Daarbij komt dat de studenten van het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Rotterdam in dezelfde periode hun retraite volgen, zodat de Veertigdagentijd ook op deze manier voor iedereen een periode van inkeer en bezinning wordt.”

 

Andere berichten