Resultaten van de Bisschoppelijke Adventsactie 2010

11 juli 2011

De resultaten van de eerste Bisschoppelijke Adventsactie zijn bekend. Vorig jaar werd deze nieuwe Bisschoppelijke Adventsactie voor het eerst gehouden. Ruim 300 parochies, verspreid over alle bisdommen, hebben met diverse congregaties, het bedrijfsleven en individuele donateurs bijna € 300.000 opgehaald. Een groot deel van het geld is al overgemaakt naar de projecten, waarbij rekening is gehouden met de voorkeuren van de parochies.

‘Kerken helpen kerken’ is het uitgangspunt van de Bisschoppelijke Adventsactie. Het betekent dat de initiatieven worden ondersteund van katholieke mede-gelovigen wereldwijd, die de noden zien in hun eigen omgeving en daar iets aan willen doen.

De voorbereidingen voor de Adventsactie 2011 zijn al gestart. Na de zomer ontvangen parochies promotiemateriaal. Op 27 november 2011, de eerste zondag van de Advent, gaat de Adventsactie officieel van start.

De Bisschoppelijke Adventsactie heeft een krant verspreid met informatie over de actie. Download de krant, klik hier.

 

Andere berichten