Resultaten van de Adventsactie 2011

20 maart 2012

"Meer parochies deden mee, er is – naar het zich nu laat aanzien – meer geld ingezameld en meer mensen kennen de Adventsactie. Dat zijn in een notendop de belangrijkste resultaten van de Adventsactie 2011." Dit bericht de Bisschoppelijke Adventsactie.

Deelname en opbrengst
Tot en met 5 maart hebben 420 parochies een bedrag gedoneerd van € 212.057,49. In 2010 deden ruim 300 parochies mee met de actie. Daarnaast hebben 534 particulieren dit jaar een bedrag gedoneerd van bij elkaar € 69.837,55. Dat brengt de totale opbrengst van de Adventsactie 2011 op 5 maart 2012 op € 281.895,04.

Door de parochies uit Breda is er een bedrag van € 4.651,- opgehaald voor de Adventsactie 2011.

Resultaten
"Misschien nog wel belangrijker zijn echter de niet-financiële resultaten, namelijk de enorme inzet en betrokkenheid van talloze enthousiaste vrijwilligers. Zij maakten uiteindelijk de Adventsactie mogelijk en dat resulteerde in dit prachtige financiële resultaat én in ver-schillende creatieve initiatieven," aldus de Adventsactie.

De projecten
De opbrengsten van de Adventsactie 2011 worden binnenkort verdeeld over de projecten. Vanaf november worden de eerste projectresultaten verwacht. Die worden op de website van de Adventsactie gepubliceerd zodra ze beschikbaar zijn.

Evaluatie Adventsactie 2011
Telefonisch contact met een aantal parochies leerde dat de persoonlijke benadering van de Adventsactie, het informatiepakket en de actiekrant van september zeer werden gewaardeerd. Daarnaast vonden veel mensen de actiematerialen een ‘jonge, frisse’ uitstraling hebben. Leden van de lokale MOV-groepen vonden de Adventsactie desgevraagd goed in elkaar zitten en waren enthousiast over de voorkeursprojecten. De projecten wisten een snaar te raken, mede dankzij het feit dat ze kleinschalig zijn, herkenbaar en persoonlijk. Dat leidde tot allerlei creatieve initiatieven in parochies om geld in te zamelen, sommige ludiek, andere serieuzer.

Adventsactie 2012
Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor de Adventsactie 2012 in volle gang. Zie voor meer informatie hierover de website: www.adventsactie.nl. Na de zomer ontvangen de parochies promotiemateriaal, zodat zij de Adventsactie goed kunnen voorbereiden.

 

Andere berichten