Reliek heilige Johannes XXIII in Bergen op Zoom

6 mei 2014

Een fraaie reliekhouder sierde op zondag 4 mei het hoofdaltaar van de Onze Lieve Vrouwekerk te Bergen op Zoom tijdens een feestelijke eucharistieviering. De reliekhouder bevat een stukje bot van de heilige paus Johannes XXIII.

In zijn openingswoord stond vicaris Paul Verbeek, de celebrant tijdens deze viering, stil bij de bijzondere relatie tussen deze paus en de stad Bergen op Zoom. Paus Johannes XXIII gaf in 1959 het Roncalli college persoonlijk toestemming zijn naam te voeren. In de oudste vleugel van het gebouw bevindt zich een steen uit het geboortehuis van Johannes XXIII in Sotto Il Monte. Bij de opening en inzegening van het schoolgebouw in 1961 was de jongste broer van deze paus aanwezig.

Authentieke getuigen van de Heer
In zijn homilie herinnerde vicaris Verbeek de gelovigen eraan dat zowel Johannes XXIII als Johannes Paulus II authentieke getuigen van de Heer waren. Paus Johannes XXIII riep het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) bijeen dat sprak over de Kerk als Gods volk onderweg. Vicaris Verbeek tekende paus Johannes Paulus II als iemand die wereldwijd het Evangelie verkondigde, een grote rol speelde bij de val van het communisme en niet bang was zijn eigen gebrokenheid te tonen.

Beide heilige pausen laten zien hoe belangrijk het is het Brood te breken en zo met de Heer op weg te blijven gaan om op integere wijze het geloofsverhaal te delen. Zo ontsloten zij de Schrift en zorgden ze ervoor dat er tussen mensen een geloofsverwantschap ontstond.

Reliekhouder
De reliekhouder met het stukje bot van de heilige paus Johannes XXIII, is vervaardigd door Rinus Bouwmeester, kunstsmid uit Oudenbosch. Hij heeft zelf levendige herinneringen aan Johannes XXIII. “Toen hij in 1958 gekozen werd, was ik dienstplichtig soldaat. We waren aan de enigszins strenge uitstraling van paus Pius XII gewend. Nu stond er plotseling een paus die na zijn welkomstwoord zei: ‘En nu gaan we eten’. Hij was een menselijk man, die ons ontroerde door zijn gemoedelijkheid. Ik ben er trots op dat ik deze reliekhouder heb mogen maken.”

Het reliek bevindt zich tussen de armen van een kruis. Op de bovenste arm bevindt zich een olijftak, die herinnert aan de vredesmissie van de paus. Aan de stam van het kruis zijn een doopschelp en een evangelieboek met een hart bevestigd. Deze herinneren aan Johannes de Doper en Johannes de Evangelist., de patroonheiligen van Johannes XXIII. Op de voet van het kruis zijn het wapen en het silhouet van de paus aangebracht benevens de vredesduif en het wapen van het bisdom van Breda. De reliekhouder rust op een voet met een Lam met het verrijzenisvaan dat herinnert aan de verrezen Heer. Rinus Bouwmeester heeft buiten deze houder ook de reliekhouders van de heilige Johannes Paulus II in Oudenbosch en van pater Damiaan in Kwadendamme gemaakt.

 

Andere berichten