‘Relativering is fnuikend’: magazine over geloof in parochies

8 juni 2010

Het bisdom van Breda heeft een speciaal themamagazine uitgebracht over de parochie. In het blad ‘Geloof in parochies’ spreekt het bisdom zijn vertrouwen uit in de parochie: “De parochie is beproefd en vertrouwd, een ‘sterk merk’. Ook in de toekomst blijft de parochie hét middel om het geloof bereikbaar en toegankelijk te maken.”

Tijden veranderen
“Wanneer de tijden veranderen komt het erop aan om opnieuw je plaats te vinden. In openheid en ontvankelijkheid, bereid om los te laten, om je te laten verrassen. In iedere fase van ons leven kan de uitnodiging van God klinken om ons in zijn dienst te stellen.” Dit schrijft Annemiek Waij, benoemingenfunctionaris voor het parochiepastoraat in het bisdom, in het blad.

Dit geldt voor elke individuele gelovige én het geldt voor parochies, die worden gevraagd om met het geloof voorop hun onderlinge samenwerking maximaal vorm te geven. In dit bisdommagazine is het vertaald naar elk van de zes beleidsterreinen voor parochies: geloof in pastoraat, geloof in personeel, geloof in financiën, geloof in gebouwen, geloof in besturen, geloof in geloof.

Geloof in geloof
Kerkelijke statistieken laten een dalende trend zien. Het gevaar is moedeloosheid, of het bagatelliseren van de cijfers. De uitdaging is: geloven in geloof. “Het gevaar van steeds opnieuw herhaalde cijfers van krimp is moedeloosheid,” zegt godsdienstsocioloog dr. Theo Schepens in het blad. De sociologie leek de doemdenkers lange tijd gelijk te geven. In een pluralistische samenleving, zo leek het, zou geen toekomst zijn voor religie, omdat de boodschap van de eigen kerk minder geloofwaardig wordt bij aanbod van andere kerken en kerkelijke genootschappen.

“Niets is minder waar,” zegt Schepens nu. “In een monopoliesituatie zie je dat kerken doorgaans betrekkelijk lui zijn. Ze ontplooien weinig activiteiten, want iedereen behoort al tot die ene kerk. Het is juist in een religieus-pluralistische situatie dat kerken actief moeten worden om leden te werven en te behouden. Ook de diversiteit aan kerken en godsdiensten zorgt ervoor dat mensen eerder iets van hun religieuze gading vinden. Activiteit en diversiteit zorgen per saldo voor een grotere religieuze betrokkenheid dan in een monopoliesituatie.”

‘Niet relativeren’
Het bisdom geeft er met dit magazine blijk van geenszins van plan te zijn het belang van Kerk en geloof te relativeren. De aanbevelingen van Schepens in het blad sluiten hierbij aan. De belangrijkste aanbeveling van de godsdienstsocioloog is een waarschuwing tegen relativering. Daarover zegt hij: “Je mag niet relativeren. Als je niet relativeert, wil je vanzelf voor een goed product zorgen, voor betrokkenheid van je leden en voor een goede socialisatie. Wie niet relativeert, gaat ervoor, realiseert zich dat hij iets belangrijks te bieden heeft, ja dat het een kwestie van leven of dood is. En zelfs eeuwig leven of eeuwige dood.”

De aanbevelingen van dr. Theo Schepens in het blad (p. 8):

Gratis voor parochies
Parochies kunnen gratis exemplaren van het bisdommagazine bijbestellen via Monique van Delft, E mvdelft@bisdombreda.nl, T 076 5223444.

Download het magazine, klik hier

Het magazine Geloof in parochies is het laatste in een serie van drie magazines: Samenwerking van parochies (2008/1), Kwaliteit van parochies (2009/1), Geloof in parochies (2010/2).

    

 

Andere berichten