Reis naar Malawi: 50 jaar Bisschoppelijke Vastenaktie

3 november 2009

In 2010 bestaat de Bisschoppelijke Vastenaktie 50 jaar. In dat kader organiseert Cordaid voor vrijwilligers en donateurs van de Vastenaktie een reis naar Noord-Malawi. De komende Veertigdagentijd (17 februari – 4 april) zamelt de Bisschoppelijke Vastenaktie geld in projecten in voor deze regio. De reis vindt plaats van 10 tot en met 19 november 2009.

Bredase delegatie
Uit het bisdom van Breda nemen Betsy Thijssen uit Prinsenbeek en Conny van Uden uit Bavel deel aan deze reis. Betsy Thijssen is betrokken bij de Vastenaktie in de parochie Breda-Centrum. “We gaan met vijf vrijwilligsters, twee donateurs en twee religieuzen,” vertelt ze. “We bestuderen de gevolgen van de klimaatverandering in Noord-Malawi, speciaal in het bisdom Mzuzuz,” vertelt ze. “We bezoeken projecten waar mensen leren om te gaan met de consequenties van deze ontwikkeling. Het is van belang dat mensen weerbaar worden. In al deze projecten is speciale aandacht voor de positie van vrouwen.”

Klimaatverandering
Betsy Thijssen is niet zomaar gevraagd. “Toen de Bisschoppelijke Vastenaktie deelnemers zocht,” heb ik echt moeten solliciteren,” lacht ze. Thijssen heeft moeten motiveren waarom ze mee wilde en wat ze met de opgedane ervaring in Nederland wil gaan doen. “Ik ben benieuwd hoe mensen in Malawi met de gevolgen van de klimaatverandering omgaan. Voor mij heeft ook dit gebied een speciale betekenis. Indertijd werkte pater Piet van Hulten, een missionaris uit Prinsenbeek hier. Wanneer ik teruggekeerd ben, hoop ik in Nederland met het materiaal van de Vastenaktie aan de slag te gaan.” Thijssen denkt hierbij aan bezinningsavonden in het kader van de Veertigdagentijd. Ook wil ze via krantenartikelen en uitzendingen op Omroep Brabant vertellen over haar reis.

Media-aandacht is overigens verzekerd. Journalisten van Kruispunt-TV en Margot Ribberink, weervrouw van RTL-nieuws met een bijzondere belangstelling voor het klimaat, vergezellen de groep. Ook deze bisdomsite zal nader verslag doen van de reis en de ervaringen van Connie van Uden en Betsy Thijssen.

Cordaid en de Bisschoppelijke Vastenaktie
Cordaid is een katholieke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Bilance, Memisa, Mensen in Nood en de Bisschoppelijke Vastenaktie hebben hun krachten in deze organisatie gebundeld. Cordaid werkt nauw samen met lokale, veelal kerkelijke, organisaties. Cordaid ontvangt als katholieke medefinancieringsorganisatie geld van de overheid, de Europese Unie maar ook van particuliere donateurs.

 

Andere berichten