Reacties uit het bisdom over de nieuwe paus Franciscus

14 maart 2013

Met Jorge Mario Bergoglio kozen de kardinalen voor een Argentijn met Italiaanse wortels. Hij koos een naam die verwijst naar verschillende heiligen onder wie de grote Italiaanse heilige Franciscus van Assisi. Voor de meeste gelovigen is deze laatste het bekendst.

Reactie bisschop Liesen
Bisschop Liesen vierde, toen de keuze van de paus bekend werd, de eucharistie in de H. Lambertuskerk te Etten-Leur. Juist die dag bracht hij zijn parochiebezoek aan de Mariaparochie aldaar. “Tijdens de viering vernam ik dat er een nieuwe paus gekozen was. We hebben toen voor hem gebeden hoewel we zijn naam nog niet wisten. Dat is heel katholiek te bidden voor iemand die je niet kent.”

Bisschop Liesen heeft deze paus nooit persoonlijk ontmoet en reageert vooral op de naam. “Franciscus als pausnaam, dat is nogal een keuze. Franciscus van Assisi was de man die de mensen bij God en God bij de mensen bracht. Heel direct. Wist je dat hij de uitvinder van de kerststal is?” zegt hij in een reactie op de keuze tegen Jan Reijnders, journalist van BN/De Stem. “De mensen moeten kunnen zien wat Kerstmis is, vond Franciscus. Hij was ook de man die de wankelende Kerk wilde restaureren. Zo wordt hij vaak afgebeeld: met de hand ondersteunen die op instorten staat.” De bisschop wijst er ook op dat de franciscanessen het bisdom van Breda mee hebben opgebouwd.

Reacties van deelnemers aan de bisdombedevaart
In 2011 trok het bisdom van Breda in de voetsporen van de H. Franciscus en de H. Antonius naar Assisi en Padua. Voor veel gelovigen heeft Franciscus een grote betekenis. Dat geldt uiteraard ook de deelnemers aan de bisdombedevaart.

Elly Hinten uit Oudenbosch reisde mee en is betrokken bij de franciscaanse Beweging. “Ik vind hem sympathiek overkomen,” zegt ze. “Betrokken bij de mensen in Rome. Ik denk dat wij goed met hem uit de voeten kunnen.”

Dit vindt ook Geerten Kok, lid van de Franciscaanse Beweging en stafmedewerker van het vicariaat Breda. Tijdens de bedevaart verzorgde hij de workshop over het Zonnelied. “De naam van de paus drukt het verlangen uit om vanuit een doorleefde eenvoud te leven en zo oog te hebben voor de noden van mensen. Hij bad meteen het Onze Vader en het Weesgegroet. Er sprak deemoed uit zijn persoon. Hij doet zo een appèl aan ons om ons leven hierop in te richten. Ik vond het mooi dat hij de rijkdommen van de ignatiaanse en franciscaanse spiritualiteit met elkaar verbindt

Ook mevrouw De Kort uit Hansweert is blij met de nieuwe paus. “Hij is heel rustig. Net als sint Franciscus heeft hij iets schuchters. Ik hoop dat het goed gaat. Ik heb hoge verwachtingen van hem.” Zijn naam spreekt haar ook aan. “Ik heb iets met die naam. Het is een heel bijzondere naam. Mijn grootvader en vader heetten ook Franciscus.”

 

Andere berichten