Reactie bisschoppenconferentie op het overlijden van mgr. Ernst

20 mei 2017

Van collega bisschop Jan Liesen, de huidige bisschop van Breda, kreeg de Bisschoppenconferentie het droevige bericht dat monseigneur Ernst, emeritus bisschop van Breda, vrijdagavond 19 mei 2017 is overleden. De bisschoppen voelen zich verbonden met bisschop Huub Ernst en bidden de komende dagen voor zijn zielenrust.

De voorzitter van de bisschoppenconferentie, mgr. Van den Hende, laat in een reactie weten: “Tot op hoge leeftijd was bisschop Huub Ernst vitaal en betrokken op zijn bisdom, de kerkprovincie en op de samenleving als geheel. Bijna vijftig jaar geleden werd hij tot bisschop gewijd. Onlangs nog mochten wij hem feliciteren bij zijn honderdste verjaardag. Bisschop Ernst was onze oudste broer in het bisschopsambt, met een groot hart voor diaconie en voor het vredeswerk.”

(Bron: Rkkerk.nl)

Mgr. Ernst en mgr. Van den Hende. (Foto: Johan Wouters)

Andere berichten