Reactie bisschoppen op overlijden mgr. Bluyssen

8 augustus 2013

Mgr. Wiertz, vicevoorzitter van de Bisschoppenconferentie, reageert namens de Nederlandse bisschoppen op het overlijden van mgr. drs. J.W.M. Bluyssen, emeritus bisschop van ‘s-Hertogenbosch:

Ondanks de hoge leeftijd en broze gezondheid van mgr. Bluyssen, waren de bisschoppen van Nederland toch verrast door het bericht dat hij vanmorgen is overleden. Mgr. Bluyssen was meer dan 52 jaar bisschop en één van de concilievaders van Vaticanum II. Hij leeft voort in de herinnering van mensen als langjarige bisschop van ‘s-Hertogenbosch. Door ziekte heeft hij in 1984 zijn ambt als bisschop van dit bisdom moeten neerleggen, maar hij is altijd betrokken gebleven bij de Kerk van het bisdom ‘s-Hertogenbosch en bij de Nederlandse Kerk.

Door zijn geestelijk schrijven en geestelijke gesprekken met mensen is hij zijn ambt gestalte blijven geven. Velen in Nederland zijn dankbaar voor zijn inspiratie, zijn lange periode van bestuur (ruim 20 jaar: sinds 1961 als hulpbisschop en vanaf 1966 als bisschop van ‘s-Hertogenbosch), zijn diepe geloof en zijn grote menselijkheid, zijn geschriften, ook nog na zijn emeritaat en zijn grote en hartelijke eenvoud.

De Nederlandse bisschoppen zijn dankbaar voor al zijn gaven aan de Kerk bewezen en hopen dat hij door de engelen in het paradijs zal zijn opgenomen.

 

Andere berichten