Reactie bisschoppen en KNR op tweede tussenrapportage Onderzoekscommissie seksueel misbruik

9 november 2011

De Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) hebben op dinsdag 8 november kennis genomen van de tweede tussenrapportage van de Onderzoekscommissie naar seksueel misbruik van minderjarigen in de R.-K. Kerk tussen 1945 en 2010.

Sinds de eerste tussenrapportage van 9 december 2010 is veel werk verzet, vooral door de Coördinatiecommissie onder voorzitterschap van de heer Ronald Bandell. Het voormalige Hulp & Recht, een kerkelijke instelling, werd opgeheven. Een nieuwe stichting naar Nederlands recht werd opgericht. Deze Stichting Beheer & Toezicht staat onder voorzitterschap van mevrouw drs. Karla Peijs. Het Meldpunt werd gereorganiseerd, de administratieve achterstanden weggewerkt en gekwalificeerde krachten aangetrokken. Er is een nieuwe Klachtencommissie en een nieuwe klachtenprocedure. Voor de organisatie van de hulp aan slachtoffers kwam er een Platform Hulpverlening. Recent kon ook de Compensatieregeling worden gepresenteerd.

Zoals de Commissie Deetman vaststelt is er nog een aantal zaken dat verdere uitwerking behoeft. Met name de nadruk op de hulp aan de slachtoffers en het betrekken van hen bij de verdere ontwikkelingen rondom de hulpverlening verdient nadere aandacht.

Het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen en de Bisschoppenconferentie verzoeken daarom de Coördinatiecommissie en het bestuur Beheer & Toezicht om de vandaag gepresenteerde aanbevelingen ter hand te nemen en waar mogelijk uit te voeren.

Zie voor dit bericht ook de website van de kerkprovincie, klik hier
Zie ook de website van het Meldpunt seksueel misbruik RKK, klik hier

 

Andere berichten