Reactie bisdom van Breda aangaande misbruikzaak

2 september 2010

‘Advocaat Martin de Witte wil dat bisschop Van den Hende van Breda en emeritus-bisschop Ernst getuigen voor de rechtbank.’ Dit meldden diverse media op woensdag 1 september 2010. Naar aanleiding van deze berichtgeving plaatst het bisdom een persbericht op de website, dat eerder op 17 augustus naar de media in Zeeland werd verzonden.

‘Het gaat om een zaak van seksueel misbruik binnen de Kerk. De zaak draait om Dave ter Hoor die een schadevergoeding wil van het bisdom van Breda. Het bisdom was werkgever van pater Jan N,’ aldus het bericht in de media.

Het bisdom deed naar aanleiding van eerdere berichtgeving over de salesiaan pater Jan N. eerder een persbericht uitgaan naar onder meer de Zeeuwse media, omdat pater Jan N. in de periode 1984 tot 1990 parttime (25%) pastoor was van de Willibrordusparochie te Terneuzen. Voordien en nadien was hij niet werkzaam in het bisdom van Breda.

Naar aanleiding van de berichtgeving van woensdag 1 september 2010, wordt het persbericht van 17 augustus op de website van het bisdom geplaatst.


Reactie bisdom van Breda n.a.v. artikel website NRC inzake pater Jan N. te Terneuzen

Breda 17 augustus 2010 – “Bij de benoeming in 1984 van pater Jan N. als pastoor van de Willibrordusparochie te Terneuzen was de bisdomleiding niet op de hoogte van eerdere berichten over seksueel misbruik door pater Jan N.” Dit laat het bisdom van Breda weten in een reactie op een artikel op de website van NRC Handelsblad van dinsdag 17 augustus.

NRC Handelsblad schrijft op zijn website dat het openbaar ministerie in Den Haag in een oude zaak rond seksueel misbruik in de Katholieke Kerk de 88-jarige pater Jan N. heeft ondervraagd. Uit het bericht op de website van NRC Handelsblad: “De priester, lid van de congregatie van salesianen van Don Bosco, misbruikte in de jaren zeventig minderjarige jongens in een jeugdcentrum van Don Bosco in Rijswijk. De politie kwam erachter en pakte de priester in 1979 op. Hij bekende, maar hoefde niet voor de rechter te verschijnen. Waarom destijds tot seponering is besloten, kan het parket niet zeggen, omdat er geen dossier meer is. Ondanks het misbruik werd Jan N. in 1984 pastoor in Terneuzen. In die functie misbruikte hij opnieuw minderjarige jongens. In 1990 werd de priester hiervoor door de rechtbank veroordeeld.”

Het bisdom van Breda laat het volgende weten:

De salesiaan pater Jan N. was van 1984 tot 1990 parttime (25%) pastoor van de Willibrordusparochie te Terneuzen. Dat was de enige taak die hij in het bisdom van Breda verrichtte. Bij de benoeming van pater Jan N. in 1984 als pastoor van de Willibrordusparochie te Terneuzen was de bisdomleiding niet op de hoogte van eerdere berichten over seksueel misbruik door pater Jan N.

Er is door slachtoffer(s) aangifte gedaan bij justitie van strafbare feiten. De zaak was daarmee onder de burgerlijke rechter. Nadat pater Jan N. door de rechtbank te Middelburg in 1990 is veroordeeld wegens misbruik van minderjarige jongens en dit aan de bisschop is gemeld, heeft de bisschop pater Jan N. met onmiddellijke ingang als pastoor ontslagen. Doorgaans geschiedt dit eervol, in deze situatie niet.

Vanaf dat moment had de bisschop geen positie meer en viel pater Jan N. onder de verantwoordelijkheid van zijn overste, de provinciaal overste van de salesianen.

Er is nadien geen kerkelijke procedure gestart, afgezien van het gegeven ontslag. De instelling Hulp & Recht, waar slachtoffers van seksueel misbruik in de Katholieke Kerk zich kunnen melden bestond nog niet. Deze werd in 1995 opgericht.

 

Andere berichten