R.-K. Kerk Nederland geeft Rome input voor bisschoppensynode 2018

8 november 2017

In oktober 2018 wordt in Rome de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode gehouden met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Ter voorbereiding van deze synode zijn parochies wereldwijd gevraagd een vragenlijst in te vullen. In Nederland werd de vragenlijst via de bisdommen toegestuurd aan de pastorale teams in de parochies. De ontvangen antwoorden zijn nu gebundeld en verzonden aan Rome.

Op basis van de antwoorden komt onder meer naar voren, dat speciale evenementen voor jongeren, met een hoofdrol voor de Wereldjongerendagen, een belangrijke basis vormen voor het krijgen, opbouwen en houden van contact met jonge mensen. Ook blijken bijeenkomsten met een combinatie van de ingrediënten catechese, diaconie en ontmoeting succesvol. Jongeren willen niet alleen leren, maar ook graag iets doen. De mogelijkheid bieden voor eigen inbreng in de parochie waar ze bij horen wordt belangrijk gevonden, want de jongeren willen worden gezien en gehoord.

Behalve de vragenlijst is er wereldwijd een online enquête gehouden onder jongeren, die ook in een Nederlandse vertaling kon worden ingevuld. De uitslagen hiervan worden later bekend gemaakt.

Paus Franciscus gaat met jongeren door de heilige deur tijdens de Wereldjongerendagen in Krakau 2016. (Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten