Publicatie Jaarboek 2021

25 november 2022

Het bisdom Breda publiceert het Jaarboek voor 2021. Het bevat de belangrijkste officiële berichten en documenten van het bisdom Breda in 2021, aangevuld met kronieken van parochies en religieuze congregaties over dit jaar. Het jaarboek volgt op het eerder dit jaar verschenen Jaarboek 2021 en het Analecta Supplement over de periode 2013 – 2019 dat in 2020 verscheen.

Het Jaarboek 2021 volgt de indeling van 2020, Onder de titel Chronica geven diverse parochies, instellingen en groepen uit het bisdom een beeld van de gebeurtenissen en ontwikkelingen die hun jaar hebben gekleurd. In het tweede deel, de klassieke onderdelen Analecta, zijn de belangrijkste officiële berichten, documenten en gegevens van of over het bisdom opgenomen.

Vicaris-generaal Harry Lommers schreef ook voor deze editie het voorwoord. 2021 stond nog in het teken van de coronapandemie, maar volgens Lommers ontdekten we ook “meer en meer de bijzondere waarde van de missionaire en synodale weg die we samen gaan.”

“Luisterend naar elkaar en naar de stem van de Heer volgen we Hem, en ondervinden zo de diepe waarheid van Zijn woorden: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort”. Dit Jaarboek wil u tonen welke zaadjes er in 2021 in het bisdom Breda zijn geplant; waar we al hebben kunnen oogsten, of nog niet; en hoe we samen verder hopen te gaan, op tocht, om vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.”

De voorbereidingen voor het Jaarboek 2022 zijn intussen gestart. Het streven is dat het Jaarboek steeds in het voorjaar van het opvolgende jaar gepubliceerd wordt. Parochies in het bisdom Breda worden uitgenodigd om een kroniek van maximaal 650 woorden over het jaar 2022 in te sturen. Hierbij wordt aanbevolen te werken met tussenkopjes.

Andere berichten