Provinciale conferentie over armoede

19 juni 2007

Op zaterdag 16 juni vond in de Suleymaniye moskee in Tilburg de conferentie ‘Armoede is niet Gods probleem’ plaats. Het publiek van deze ‘provinciale conferentie over de strijd tegen armoede vanuit het geloof’ bestond grotendeels uit vrijwilligers en voorgangers vanuit katholieke, protestantse of islamitische achtergrond en uit caritasinstellingen en diaconieën. Ook vertegenwoordigers van voedselbanken en het ouderenwerk waren aanwezig.

Armoede is niet Gods probleem. Maar wiens probleem dan wel? Wat voor relatie is er tussen geloof en het bestrijden van armoede?

Armoede nooit weggeweest
Huub Crijns, directeur van DISK/Arme Kant van Nederland, beet in de ochtend de spits af met veel cijfermateriaal dat liet zien dat armoede nooit weggeweest is uit Nederland en nog steeds toeneemt. Uit het ‘armoedebericht 2006’ van het SCP blijkt dat het aantal huishoudens in Nederland waar men rond moet komen van het sociale minimum in drie jaar tijd gestegen is van 8,8% in 2004 naar 11.1% in 2006. Dat gaat om meer dan 1,5 miljoen mensen die niet of nauwelijks kunnen rondkomen. De zorg om de kwetsbare mens komt naar voren in alle drie geloofsovertuigingen. Crijns liet zien dat de kernwoorden barmhartigheid en gerechtigheid in alle drie de grote religies, jodendom, christendom en islam te vinden zijn. In de heilige boeken van deze religies is te lezen hoe God een verbond heeft gesloten met de mensen en de schepping.

Onwetendheid
De tweede inleider Veli Yücesan, voorzitter van de landelijke werkgroep sociale zekerheid en tevens sociaal raadsman in Arnhem, ging in op armoede als een wereldprobleem. Een van de grote paradoxen van onze huidige tijd is aan de ene kant een overvloed van informatie en aan de andere kant de grote onwetendheid dat bijna de helft van de wereldbevolking in bittere armoede leeft.
De derde inleider Monique van Breugel-Laveist vertelde een praktijkverhaal over haar stichting Dorbitha-Single Mothers’ Empowerment in Tilburg. Die ondersteunt en versterkt de positie van alleenstaande moeders.

Annahuis Breda en EVA Etten-Leur
De middag, die plaatsvond in de Opstandingskerk in Tilburg, werd muziekaal geopend met een optreden van een smartlappenkoor bestaande uit leden van de EVA vrouwengroep uit Etten-Leur. Daarna kwamen praktijkverhalen aan de orde van onder andere het Bredase Annahuis. Anneke van Elderen vertelde over de dagelijkse praktijk in het Annahuis. Veel mensen die tussen wal en schip vallen weten de weg te vinden naar dit diaconaal centrum in Breda. Bij ‘speakerscor-ners’ konden vragen worden gesteld aan de initiatieven. Wat kun je dan doen voor mensen, vraagt een dame. Anneke van Elderen: “We hebben een inloop waar mensen twee ochtenden per week terecht kunnen. Maar we beheren bijvoorbeeld ook zo’n 150 postadressen voor mensen die hun administratie niet op orde kunnen krijgen.”

Bundel
De middag werd afgesloten met de overhandiging van een bundel met 21 praktijkvoorbeelden van de bestrijding van armoede aan een vertegenwoordiger van de provincie. Die bundel is te bestellen voor € 2,20 (alleen de verzendkosten) bij stichting De Vonk T 013 4647600 E secretariaat@stichtingdevonk.nl I www.stichtingdevonk.nl  

De conferentie werd georganiseerd door de Brabantse Islamitische Raad, De Protestante Kerken in Brabant en Limburg, het Missiesecretariaat van het Bisdom ’s-Hertogenbosch, de Pastorale Dienstverlening Bisdom van Breda en stichting De Vonk.

Andere berichten