Protocol voor publieke vieringen vanaf 1 juni

20 mei 2020

In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk wordt met ingang van 1 juni 2020 de publieke viering van de liturgie hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 hiervoor het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld.

Uitreiking Heilige Communie vanaf 14 juni
Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal 30 gelovigen en met in achtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt in de publieke vieringen nog niet de Heilige Communie uitgereikt. Dat gebeurt vanaf zondag 14 juni 2020 wanneer in de Nederlandse kerkprovincie het hoogfeest van Sacramentsdag wordt gevierd.

Drie delen
Het protocol dat via het bisdom naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerkgebouwen met regels voor de inrichting en logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM en bij het eigene van de liturgie.

Perspectief op samen vieren
De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis, aanvankelijk met 30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen.

Downloads

UPDATE (28 mei 2020):

Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ is vertaald in het Engels, Spaans en Pools:

 

Screenshot van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’

Andere berichten