Projectkoor verenigt zangers in parochie Heilige Familie

28 september 2016

Op zondag 25 september werd de eucharistieviering op tv uitgezonden vanuit de H. Laurentiuskerk te Ginneken. Deze kerk is een van de kerkgebouwen van de parochie van de H. Familie, waartoe buiten parochiekernen in Breda-Zuid en Ginneken ook de dorpen Bavel, Galder en Ulvenhout behoren. De gezangen werden verzorgd door een projectkoor onder leiding van Jan Monden.

De leden van het koor zijn afkomstig uit de verschillende koren van de parochiekerken. “Op een oproep voor het projectkoor kwamen zestig aanmeldingen binnen,” vertelt Jan Monden. “We waren hierdoor blij verrast. De koorleden vinden het leuk om in één groot koor te zingen. We kunnen bij bijzondere gelegenheden worden ingezet, ook al vind ik dat de koorleden niet te zwaar belast mogen worden, omdat de oorspronkelijke parochiekoren ook een functie hebben in de eigen kerk.” Het koor repeteert één keer per maand.

Op You Tube is onder de titel ‘Het projectkoor zingt’ een film geplaatst waarin verschillende koorleden vertellen waarom ze lid geworden zijn van dit koor. Een van de leden zingt in de Capella Minor van de parochiekern H. Laurentius in Ginneken. Zij zegt: “Ik ben bij het koor gegaan, omdat ik graag zing. Ik vind het belangrijk om samen met mensen uit andere parochiekernen te zingen om zo een eenheid te vormen.” De voorzitster van het dameskoor van de de parochiekern H. Laurentius uit Ulvenhout vindt het belangrijk dat er, nu de Heilige Familie één parochie is, de koorleden uit de verschillende parochiekernen een goede band hebben. “Daarom is het goed dat het projectkoor afgevaardigden telt uit verschillende parochiekernen.”

Bekijk de film Het projectkoor zingt op YouTube:

 

Andere berichten