Project gezinspastoraat: ‘De wensen en mogelijkheden die pastorale teams zien zijn het uitgangspunt’

14 september 2015

Per 1 september 2015 is Brechje Loenen aangesteld als projectmedewerker voor huwelijk en gezin in het bisdom Breda. Het project (0,5 fte) heeft een looptijd van drie jaar.

Brechje Loenen is gehuwd en moeder van drie dochters. Ze studeerde gezondheidswetenschappen in Maastricht. Ze is geen onbekende in katholiek Nederland. Ze schrijft columns voor het Katholiek Nieuwsblad over haar gezin. In haar eigen parochie in Roosendaal begeleidt ze met diaken Jochem van Velthoven en enkele andere ouders de pas opgerichte tienergroep..

Activiteiten met parochies
“Het richt zich op de eerste plaats op parochies,” vertelt ze desgevraagd. “De wensen en mogelijkheden die pastorale teams zien zijn het uitgangspunt. Vanzelfsprekend gaat het er om dat activiteiten missionair zijn: ze zijn erop gericht om het geloof in Christus voor te stellen. Dat kan in een kerk, maar dat hoeft niet.”

Brechje illustreert dit met een voorbeeld. “In het bisdom zijn een paar groepjes ‘biddende moeders’ actief en het zou mooi zijn als meer moeders daaraan mee kunnen doen. Deze moeders bidden samen bij iemand thuis. Dat maakt het heel laagdrempelig: ieder die zorgen heeft over de (klein)kinderen kan aansluiten. Enkel de wens dat God voor je kind zorgt daar waar jij het niet kan is voldoende. Elders in het land sluiten steeds meer moeders en vaders, want er zijn ook ‘biddende vaders’- zich aan bij dit gebedsinitiatief.”

“Een andere kans die er ligt is om met parochies te bekijken hoe we gezinnen kunnen uitnodigen voor het kerkelijk leven. Mensen benaderen de parochie om een sacrament te ontvangen zoals het doopsel of de eerste communie. We hopen in samenwerking met parochies een follow up aanbod te bieden voor de periode tussen de sacramenten en dan vooral om gezinnen uit te nodigen voor de mis op zondag. Uit de eerste gesprekken met parochies blijkt dat dit op diverse plaatsen de aandacht heeft. Denk aan activiteiten in de lijn van ‘Famcat’, op sommige plaatsen van het bisdom al bekend.”

Huwelijkszondag
Daarnaast zal Brechje op diocesaan niveau actief zijn. De eerste diocesane activiteit is de huwelijkszondag op 18 oktober aanstaande. In verschillende andere bisdommen is deze al met succes georganiseerd. “Om 10.30 uur begint de dag met de eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal te Breda,” vertelt ze. “Daarna wordt de dag voortgezet in het bisdomkantoor. Bisschop Liesen verzorgt een lezing over het sacrament van het huwelijk. Verschillende echtparen zullen een getuigenis geven over hun huwelijk. Tot slot bieden we echtparen de gelegenheid om in de kathedraal hun trouwbeloften te hernieuwen. Rond 15.30 uur zal de dag afgelopen zijn.”

 

Andere berichten