Programmagids 2012-2013

25 juli 2012

De Programmagids met het diocesaan aanbod voor parochies wordt in de eerste week van augustus verspreid bij het bisdommagazine ‘Nieuwe evangelisatie: Kerk zijn in deze tijd’. De Programmagids bevat het cursusaanbod voor parochies, pastorale beroepskrachten, (inter)parochiële caritas instellingen.

Zoals voorgaande jaren bevat de Programmagids een kalender, een beschrijving per activiteit en een trefwoordenregister.

De Programmagids 2012-2013 loopt voor een groot deel parallel met het Jaar van het Geloof dat paus Benedictus XVI uitriep. Bisschop Liesen schrijft daarover in zijn voorwoord: “We hopen dat het Jaar van het Geloof een stimulans en bemoediging mag zijn voor ons engagement voor geloof en Kerk.”

Paus Benedictus XVI schrijft in zijn brief ‘Porta fidei’: “Christus zendt ons vandaag evenals toen uit over de wegen van de wereld om zijn evangelie te verkondigen aan alle volken van de aarde”. Bisschop Liesen: “Het aanbod in deze Programmagids is opgesteld ter ondersteuning van juist deze gelovige, en ook de praktische en beleidsmatige inzet van allen die meewerken in de parochies in het bisdom van Breda.”

Achteraan in de Programmagids (p. 60-61) is een jaaroverzicht van het Jaar van het Geloof opgenomen met de activiteiten die in Rome worden georganiseerd en activiteiten in het bisdom van Breda. Parochies worden uitgenodigd hierbij met eigen activiteiten aan te sluiten.

Heel concreet staan de Wereldjongerendagen die volgend jaar plaatsvinden (17 juli-29 juli 2013) in het teken van het Jaar van het Geloof. Het internationale thema van de Wereldjongerendagen is: ‘Ga, en maak alle volkeren tot mijn discipelen’ (Mt 28,19).

Download de Programmagids 2012-2013, klik hier

 

Andere berichten